Visinska bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Visinska bolest, bolest koju karakterišu vrtoglavica i otežano disanje, kratak dah, zamor; nastaje dolaskom na velike visine. Javlja se prilikom putovanja avionom na velikim visinama ili alpinističkim usponima bez odgovarajućih uređaja za izjednačavanje pritiska.

Preporuka strane: