Vitamin B

Tokom dvadesetih i tridesetih godina 20 veka, nutricionisti su se bavili otkrivanjem veze između različitih vidova zdravlja i nekih hemijskih supstanci u namirnicama. Neretko su se u svojim istraživanjima morali vraćati par koraka unazad. U trenutku otkrića navodnog prehrambenog ključa za neki važni telesni proces vratili su se istoj namirnici i u njoj pronašli sasvim drugačiju supstancu, uključenu u isti ili sličan proces. Na kraju su shvatili da rade sa grupom srodnih supstanci, a te materije danas poznajemo kao vitamine B-kompleksa.Vitamini B kompleksa su zapravo više različitih hemijski formulisanih vitamina, koji se često javljaju zajedno u istim namirnicama.

Vitamin B učestvuje u mnogim procesima metabolizma, učestvuje u metabolizmu ugljenih hidrata i masti, važan je za varenje, podstiče fermente od kojih zavisi varenje, sprečava početak arterioskleroze, preterano zgrušavanje krvi i formiranje kamena u bubregu, štiti jetru i pomaže njen rad, obnavlja ćelije.

Postoje sledeći B vitamini:

Vitamin B1 (tiamin)
Vitamin B2 ( riboflavin)
Vitamin B3 (niacin)
Vitamin B5 (pantonenska kiselina)
Vitamin B6 (piridoksin)
Vitamin B7 (biotin)
Vitamin B9 (folna kiselina) – važno za trudnoću
Vitamin B12 (kobalamin)

U narednim tekstovima pozabavićemo se sa svim karakteristikama svakog pojedinačnog vitamina B.