Vitamin B12 – kobalt

Vitamin B12 je u vodi rastvorljivi vitamin sa vrlo važnom ulogom u različitim metaboličkim i sintetskim putevima. Naziv vitamin B12  se koristi za grupu sličnih jedinjenja koji sadrže kobalt. Nedostatak može dovesti do megaloblastične anemije i nekih neuroloških oštećenja .

Osnovu ovog vitamina čini jezgra korina, zbog čega se ova grupa spojeva zovu korinoidi. Jezgru čine 4 redukovana pirolna prstena koji su međusobno povezani dok kobalt čini središte molekule i čvrstom kovalentnom vezom vezan za 4 azotna atoma. Prisutstvo kobalta je vrlo bitno za biološku aktivnost.

Spoj sadržava i nukleotidni ostatak (baza, šećer, fosfat). Zavisno o grupi koja je kompleksno vezana na kobalt razlikuju se mnogi derivati (cijanokobalamin, hidroksikobalamin, metilkobalamin, deoksiadenozilkobalamin).

Bogati izvor i najlakse dostupan vitamin B12 su obično morski plodovi ili namirnice bogate mikroorganizmima: riba, mleko, sirevi fermentisani. Meso je često presiromašan izvor tog vitamina za ljudske potrebe jer se teško apsorbuje .

U povrću ga gotovo nema, tek možda neupotrebljivo u malom nivou zbog izrazito malo onih mikroorganizama kojih žive na biljci, ili korenju, zato ga i nalazimo u maloj količini biljoždera koji obično sadrže neznatne nakupine tih mikroorganizama u svom probavnom traktu.

Modrozelene Alge kao cijanobakterije vrsta vodene biljke često sastavljene od velike količine mikroorganizama, poput Spiruline ili AFA alga sadrže veće količine lako apsorbivog vitamina B12, pa se koristi za nadoknađivanje većeg nedostatka ili kao dodatak ishrani vegana.

Preporučene dnevne količine (RDA) za zdravu odraslu osobu su 2 mg, a to je količina prisutna u normalnoj ishrani.