Vitamin B2 – riboflavin

Vitamin B2 ili riboflavin je vitamin B – kompleksa koji se primenjuje u obliku soli rastvorljivih u vodi. Često ga nazivaju i faktorom rasta odnosno disanja ćelija. Uključen je u metaboličke procese celoga tela te je neophodan u iskorišćavanju energije iz hrane.

Riboflavin je prvi put strukturno predstavljen i identifikovan 1933. godine. Riboflavin je strukturni deo koenzima FAD. Neophodan je pri NADH-dehidrogenazi u respiratornom lancu i učestvuje u prenosu vodonikovog atoma u oksidativnoj fosforilaciji. Stvaranje energije u vidu molekula ATP-a je nemoguće bez ovog vitamina.

Bogat izvor vitamina B2 su jetra, bubreg, riba, jaja, mleko, sir, kvasac, zeleno povrće, te neoljuštene žitarice. Do gubitka ovog vitamina može doći izlaganjem na suncu i kuvanjem. Preporučene dnevne količine vitamina B2 za odraslu zdravu ženu su 1,2-1,3 mg, a za zdravog muškarca su 1,4-1,7 mg.

Ovaj vitamin takođe igra važnu ulogu u metabolizmu preko svojih koenzima FMN i FAD. Hipovitaminoza nastaje najčešće nedovoljnim unosom hrane pa može doći do problema sa vezivnim tkivom, noktima i vidom. Nedovoljnim unosom vitamina B2 može doći do razvoja kožnih bolesti.