Vitamin B3 – niacin

Vitamin B3 može se naći u dva oblika: kao nikotinska kiselina (niacin, vitamin B3) i kao amid te kiseline – nikotinamid (niacinamid, vitamin PP).

Rastvorljiv je u vodi. Nikotinska se kiselina najčešće upotrebljava u lečenju pelagra (sistemsko oboljenje koje je prouzrokovano nedostatkom vitamina B3).

Vitamin B3 čine derivati piridina. Nikotinska kiselina je beli kristalni prašak koji se topi u vrućoj vodi i glicerolu, a slabo topi u vazduhu i hloroform. Nikotinamid je takođe beli kristalni prašak, ali se lako topi u vodi i glicerolu, a teško u etru i hloroform.

Glavni izvor ovog vitamina čine namirnice kao npr meso, jetra, jaja, mleko, riba, krompir, zeleno povrće te kvasac. Preporučene dnevne količine (RDA) nisu strogo definisane i kreću se u rasponu od 15-20mg.

Nikotinska kiselina i nikotinamid funkcionišu u telu nakon prevođenja u nikotinamid – adenin – dinukleotid (NAD) ili nikotinamid – adenin – dinukleotid – fosfat (NADP). NAD i NADP su koenzimi brojnih enzima uključenih u ćelijsko disanje, stvaranje adenozin trifosfata (ATP) itd. Služe kao akceptora vodonika u reakcijama dehidrogenacije. Inače ovaj vitamin pomaže u održavanju digestivnog sistema i ublažava želudačno – crevne poremećaje te daje koži zdraviji izgled.

Nedostatak nikotinske kiseline dovodi do bolesti poznate pod imenom Pelagra. Tada dolazi do promena na koži koja je izloženija svetlu (ljuštenje, svrab), na mukoznoj sluznici, u digestivnom traktu (dijareja) te u centralnom nervnom sistemu (demencija). Pelagra se često naziva 3D bolešću jer je obeležavaju dermatitis, dijareja i demencija. Javlja se često kod osoba čija je ishrana siromašna proteinima, a to je najčešće kod hroničnih alkoholičara. Ipak veće količine nikotinske, kiseline za razliku od nikotinamida, mogu biti toksične.