Vitamin B5 – pantonenska kiselina

Vitamin B5 ili pantotenska kiselina tradicionalno pripada grupi B – kompleksa, vitamina rastvorljivih u vodi. Pri normalnoj ishrani kod čoveka nije poznata hipovitaminoza jer je taj vitamin vrlo rasprostranjen u prirodi. Sastavni je deo koenzima A koji ima važnu ulogu u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i proteina, nužan je za proizvodnju steroida, u sintezi steroidnih hormona, odličan je u borbi protiv stresa, a neophodan je i za razvoj centralnog nervnog sistema.

Pantotenska kiselina se pojavljuje u vezanom i slobodnom obliku. U koenzimu A je vezana kao pantotenska kiselina dok je u acil (prenosnom proteinu) vezana kao pantotenol. Inače, ta je kiselina žuta uljasta tečnost koja je nestabilna i veoma higroskopna te se lako topi u vodi.

Pantotenska kiselina je veoma rasprostranjena u prirodi (od tuda joj i naziv, panthos = svuda prisutna). Bogati izvori tog vitamina su u mesu, mahunarkama, jajima, voću i povrću itd. Dnevne količine prema RDA nisu utvrđene, međutim obično se preporučuje dnevni unos 4-7mg za odrasle i 3-4mg za adolescente.

Unosom u telo ova kiselina dolazi u sastav koenzima A te se tako može naći u svim organima. Tako da je ona vrlo bitan faktor u razmeni materija i održanju telesne težine.

Hipovitaminoza je vrlo retka zbog velike prisutnosti u mnogim namirnicama. Ako ona i postoji, primećuje se raznim neuromuskularnim poremećajima.