Vitamin B6 – piridoksin

Vitamin B6 ili piridoksin je vitamin B – kompleksa rastvorljiv u vodi. Osim piridoksina vitaminsku aktivnost pokazuju, pirodoksal i piridoksamin.

Ovaj vitamin čini nekoliko sličnih jedinjenja. Piridoksin, piridoksal i piridoksamin derivati su piridina, a razlikuju se po grupi u položaju C – 4. Piridoksin je beli kristaličan prašak koji se lako topi u vodi, a teže u alkoholu, hloroform i etru. Slabo se razgrađuje, ali je osetljiv na sunčevu svetlost.

Sva tri sastojka se nalaze u prirodi. Piridoksina ima u biljnom i životinjskom tkivu, naročito u jetri i bubrezima, zatim u kvascu, ribi, soji, jajima, mleku te voću (naročito suvom voću, banane, avokado) i povrću (spanać, pšenične klice). Može se reći da ga ima svuda. Preporučene dnevne količine (RDA prema) za odrasle zdrave muškarce su 2.0 mg, a za odrasle zdrave žene 1.6 mg pri normalnoj ishrani.

U jetri sva tri oblika prelaze u piridoksal fosfat i piridoksamin fosfat. Piridoksal fosfat je inače vrlo važan koenzim mnogih enzima u metabolizmu aminokiselina te pri dekarboksilaciji.

Nedostatak vitamina B6 je vrlo redak. Javlja se kod primene nekih lekova ili vezan za nedostatak nekih drugih vitamina B – kompleksa. Simptomi nedostatka se očitavaju na koži i u centralnom nervnom sistemu. Uz to ovaj vitamin ima i relativno nisku toksičnost.