Vitamin B9 – folna kiselina

Folna kiselina ili vitamin B9 (važan za trudnoću) član je vitamina B-kompleksa. Važna je za sintezu DNK i konverziju nekih aminokiselina. Nedostatak može dovesti do anemije.

Folna kiselina je zapravo pteroilglutaminska kiselina koja se sastoji od tri komponente: 2-amino-4-hidroksipteridinske jezgra, p-aminobenzojeve kiseline i glutaminske kiseline. To je narančastožuti kristaličan prašak teško rastvorljiv u vodi i organskim rastvaračima. Hidrolizuje se pod uticajem kiselina, a razgrađuje pod uticajem oksidansa, reducens i UV-zračenja.

U prirodi dolazi u obliku poliglutamata. Bogati izvori folne kiseline su jetra, bubrezi, zeleno povrće, kvasac i orasi. Preporučene dnevne količine (RDA) za odrasle iznose 150-200 mg folata.

Važna je u sintezi nukleinskih kiselina i održavanju normalne eritropoeze. Zato pri nedostatku folne kiseline može doći do megaloblastične anemije i problema sa varenjem.