Vitelusna kesa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Vitelusna kesa, žumančana kesa, primarna kesa u embrionima, koja traje samo za vreme ranih stadijuma razvoja. Rane krvne ćelije se formiraju u žumančanoj kesi.

Preporuka strane: