Vitiligo

Šta je to vitiligo?

Vitiligo predstavlja gubitak kožnog pigmenta na ograničenim oblastima kože.

Šta prouzrokuje vitiligo?

Uzrok pojave vitiliga je nepoznat.

Da li postoji ma kakvo lečenje vitiliga?

Postoji nekoliko novih lekova koji su ponekada efikasni ali primena tih lekova nije bez opasnosti, te dok se ti lekovi uzimaju potreban je brižljiv medicinski nadzor.