Volatilna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Volatilna, materija koja se lako pretvara u paru.

Preporuka strane: