Vulvitis i leukoplakija vulve

Šta je vulvitis?

To je zapaljenje ili infekcija oblasti oko spoljnih polnih organa. Najčešće je povezano s infekcijom unutar vagine.

Šta je leukoplakija vulve?

To je oboljenje kože vulve koje karakteriše prekomerni rast ćelija i koje krije u sebi tendenciju ka razvoju raka. Oblasti zahvaćene leukoplakijom su sivkastobele boje i izgledom podsećaju na pergament.

Šta izaziva leukoplakiju vulve?

Tačan uzrok nije poznat, ali se pretpostavlja da je leukoplakija povezana s opadanjem lučenja jajničkog hormona, do čega dolazi posle menopauze.

Kod koga je najverovatnije da će doći do leukoplakije?

Kod žena koje su prošle menopauzu.

Da li je leukoplakija vulve uobičajeno oboljenje?

Ne. To je relativno retko oboljenje.

Koji su simptomi leukoplakije vulve?

Najizraženiji simptom ovog oboljenja je svrab. Češanje često može da dovede do sekundarne infekcije od spoljnih bakterija i može da dovede do zapaljenja, oticanja, bola, crvenila pa čak i do krvarenja obližnjih površina.

Da li se leukoplakija ikada pretvara u rak vulve?

Da. Procenjuje se da oko dvadeset pet posto slučajeva raka vulve vodi poreklo od leukoplakije. Međutim, to ne znači da će se kod svih žena sa leukoplakijom pojaviti kancer.

Kako se leči leukoplakija vulve?

a. Ako je reč o infekciji, lokalno i oralno treba davati antibiotike.
b. Ako je svrab oštar, treba primeniti anestetičke masti.
c. Valja davati jajničke hormone da bi se sprečilo napredovanje bolesti.
d. Zbog prekancerozne prirode leukoplakije, često se izvodi hihirško uklanjanje zahvaćenih tkiva.

Da li se leukoplakija ikada gubi sama po sebi?

Posle medikamentoznog tretmana, to jest, upotrebe lekova, često dolazi do privremenog olakšanja, ali je hirurški zahvat jedini stvani lek ovom oboljenju.

Koliko obično treba vremena da se leukoplakija razvije u rak?

To je veoma spor proces, koji se razvija u nizu godina. Stoga, na raspolaganju je dovoljno vremena za likvidaciju lezija pre nego što one pretrpe maligne promene.