Žaklina Nedeljković Medicinska sestra – Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra

Žaklina Nedeljković Medicinska sestra – Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra

Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra
Milentija Popovića 32/A, lok. 35
Novi Beograd
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Žaklina Nedeljković Medicinska sestra
Žaklina Nedeljković medicinska sestra

Medicinske usluge

Biografija doktora

Mobilna-sestra-Beograd

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Kućna nega starih osoba

Na raspolaganju su kompletna pomoć starim osobama, briga o nepokretnim osobama i njihova nega, usluge koje obavlja geronto domaćica (pomoć oko očuvanja samostalnosti), priprema i služenje obroka, pomoć pri kretanju i korišćenju ortopedskih pomagala, pomoć i briga o osobama sa demencijom, nabavka i briga o redovnom uzimanju lekova, odvođenje na lekarski pregled, druženje, palijativno zbrinjavanje, nabavka kućnih potrepština, pranje veša, peglanje, pranje posuđa...

Kućna zdravstvena nega

Ova usluga podrazumeva potpunu stručnu negu bolesnika i u to spada: aplikacija injekcija, davanje infuzija, zdravstvena nega nakon otpusta iz bolnice - postoperativna nega, terapija rane, per os terapija, parenteralna ishrana, postoperativna rehabilitacija, nega kolostoma i zamena diska stome, nega i prevencija dekubita, plasiranje ili zamena urinarnih katetera, davanje klizme - u kući ili stanu korisnika. Pored toga, obavljaju se i  sve usluge u domovima zdravlja, laboratorijama, bolnicama, apotekama, umesto bolesnih osoba: nabavka lekova i medicinskih pomagala, sve vrste laboratorijskih analiza u saradnji sa laboratorijom Konzilijum, medicinska pomoć i pregledi konsultanata i saradnika.

Kućna nega porodilja

Nakon porođaja, neretko je porodiljama neophodna stručna pomoć, kako bi se što pre oporavile, uspostavile dojenje, prevenirale ili izlečile mastitis... Usluge koje ovde spadaju su nega epiziotomije, nega dojki porodilja (pomoć i rešavanje mastitisa), nega nakon carskog reza.

Zdravstvena nega novorođenčadi i beba

Obuhvata sve usluge iz oblasti nege beba i dece, koje mogu zatrebati nakon izlaska bebe iz porodilišta, ali i kasnije: nega novorođenčeta (obrada pupka, kupanje), nega dece do 3 godine i dece predškolskog uzrasta, masaža beba (obuka prvenstveno za očeve, ali može i za majke), beba siting.

Ambulantne usluge

Usluge u ambulanti ili kod Vaše kuće: davanje terapije po nalogu lekara, previjanje rana, uzimanje kompletnih laboratorijskih analiza, merenje pritiska i šećera u krvi.

Savetovalište

Kad god ste u nedoumici, možete dobiti stručne savete iz nekoliko oblasti: savetovanje iz psihologije, ishrane, vaspitanja, zdravstvenog obrazovanja, zdravstvene rehabilitacije, konsalting zdravstenog menadžmenta.

Biografija doktora: Žaklina Nedeljković Medicinska sestra

Žaklina Nedeljković medicinska sestra

Žaklina Nedeljković rođena je 1968. godine u Beogradu. Završila je medicinsku školu Nadežda Petrović, Beograd i Fakultet za Menadžment, i stekla diplomu zdravstvenog menadžera.

Prvo radno iskustvo stiče u bolnici Sveti Sava, Zavodu za cerebrovaskularne bolesti, u Beogradu, 1987. godine, gde stiče znanje i iskustvo u nezi nepokretnih bolesnika i sagledavanju kompletnih potreba pacijenta za zdravstvenom negom u bolničkim i kućnim uslovima.

Svoje znanje, sposobnosti i veštine medicinske sestre, Žaklina proširuje i u DZ Dr Milutin Ivković 1988. Godine gde je u kontaktu sa primarnom zdravstvenom zaštitom. Nadogradnju karijere ostvaruje zaposlenjem u KBC Dr Dragiša Mišović, na Klinici za anesteziologiju i reanimaciju u Beogradu.

Rad, volja, odgovornost i želja za znanjem uspešno dovodi Žaklinu samo sa 26. godina kao najmlađu u kolektivu, da postane glavna odgovorna sestra Klinike.

Radila je na mnogim drugim odeljenjima - hirurgiji, ginekologiji, orl, urologiji, internom odeljenju, dečijoj bolnici - praktično u svim odeljenskim i operativnim granama gde je sticalala znanje iz intenzivne nege pacijenata, anesteziologije i reanimacije, dolazeći u kontakt sa pacijentima sa različitim dijagnozama na mnogim bolničkim odeljenjima. Kompletirala je veštine celokupnog praćenja vitalnih parametara pacijenata (neinvanzivni monitoring), postopreativnu hirušku negu i obradu rana, parenteralnu terapiju i organizaciju i vođenje timova različitih specijalnosti.

Stekla je praktično znanje u mnogim medicinskim oblastima i uspešno sarađivala sa lekarima različitih specijalnosti, radeći paraleno u državnom sektoru i privatnoj praksi. Žaklinino bogato i kvalitetno iskustvo u radu iz različitih oblasti medicine prepoznato je od vodeće Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti i druge psihijatrijske bolesti u Beogradu gde je ista od 2002. do 2015. godine radno angažovana, prvo kao medicinska sestra, a potom je ubrzo prešla na radno mesto executive manager-a gde se usmerila i uspešno obavljala funkciju zdravstvenog menadžera.

Stečeno bogato znanje, sposobnosti, veštine i kvalitetno iskustvo u radu iz različitih oblika medicine, Žaklina postiže zahvaljujući svojoj volji, radu, predanosti, odgovornosti, organizovanosti i ambicioznosti.

Usavršavala se i na različitim poljima neformalnog obrazovanja, gde ostvaruje rezultate u organizacionim i liderskim veštinama, prezentacionim i komunikacionim veštinama i zdravstvenoj praksi.

Uz praktično medicinsko iskustvo, edukovala se i kroz brojne konferencije i treninge kao što su Trening menadžera u zdravstvu (FON), Human resources Menagement (TAM&BAS) i mnogim drugim.

Žaklina je učesnik tribina, predavanja, projekata, seminara, konferencija, webinar prezentacija, brojnih edukativnih i stručnih kurseva, kreativnih i psiholoških radionica za lični razvoj.

Zahvaljujući samoinicijativnosti,energiji i želji za inovativnošću, Žaklina je plasirala svoju ideju Ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra i istu realizovala, tj. osnovala 2015. godine u Beogradu, u elitnom delu Novog Beograda.

Svoju misiju i viziju postojanja nastavlja da sprovodi kroz ovu ambulantu, organizujući pružanje usluge zdravstvene nege u kućnim uslovima, patronažne službe, usluge pomoći u kući prema dogovoru sa korisnikom, usluge rehabilitacije u kućnim uslovima, pružajući I mnoge druge usluge u zavisnosti od potreba korisnika. Zastupa i zalaže se za zdravlje i interes klijenata, sarađuje sa članovima njihovih porodica, sa lekarima i terapeutima različitih specijalnosti sprovodeći misiju ambulante.

Zakazivanje pregleda

Žaklina Nedeljković

Medicinska sestraMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra

Milentija Popovića 32/A, lok. 35
Novi Beograd

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra

Milentija Popovića 32/A, lok. 35
Novi Beograd

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Žaklina Nedeljković, medicinska sestra, vlasnik je Privatne ambulante za zdravstvenu negu Mobilna sestra, u Beogradu. Usluge koje pruža su kućna nega starih osoba, kućna zdravstvena nega, kućna nega porodilja, zdravstvena nega novorođenčadi i beba i ambulantne usluge.

Privatna ambulanta za zdravstvenu negu Mobilna sestra
Milentija Popovića 32/A, lok. 35
Novi Beograd
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,