Zakon o komorama zdravstvenih radnika

Ovim zakonom osnivaju se komore zdravstvenih radnika, kao nezavisne, profesionalne organizacije, uređuje se članstvo u komorama zdravstvenih radnika, poslovi, organizacija i rad komora, posredovanje u sporovima časti, kao i druga pitanja od značaja za rad komora.

Članstvo u komori je obavezno za sve doktore medicine, doktore stomatologije, diplomirane farmaceute medicinske biohemije, diplomirane farmaceute specijaliste medicinske biohemije i doktore medicine specijaliste kliničke biohemije, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i u drugim oblicima zdravstvene službe.

Pročitajte ceo Zakon o komorama zdravstvenih radnika, koji je u primeni od 28.11.2005 godine.