Zapaljenja limfnih žlezda

Šta su limfni čvorovi (žlezde)?

To su male oble strukture koje se izručuju u limfne kanale. One postoje svuda u telu i mogu se opipati pod kožom na vratu, pod pazuhama, u preponama itd. Različite su veličine, od tri milimetra do santimetar i po dužine.

Kakva je funkcija limfnih žlezda?

One se sastoje od limfoidnog tkiva koje sadrži veliki broj belih krvnih zrnaca; limfne žlezde time štite organizam i sprečavaju širenje infektivnih bolesti.

Šta se dešava kad bakterije i toksini dospeju u limfne žlezde?

Rezultat je zapaljenje limfnih žlezda. To oboljenje je poznato pod imenom limfadenitis.

Šta je limfangitis?

Zapaljenje limfnih kanala koji vode do limfnih žlezda.

Kako se može utvrditi da li postoji infekcija limfnih kanala (linfangitis)?

Na koži duž limfnih kanala prlmećuju se crvene pruge. One se mogu videti duž noge ili ruke šireći se od infekcije stopala ili šake.

Kakva je terapija za linfangitis?

Otklaljanje uzroka hirurškim rezom i drenaža infekcije na njenom primarnom mestu. Takođe će antibiotici često kontrolisati infekciju u limfnim kanalima.

Šta se dešava kad infekcija zahvati limfne žlezde?

a. Žlezda postaje povećana i osetljiva.
b. Ako se ćelije unutar žlezde neko vreme mogu uspešno boriti sa infekcijom, ona će prestati i otok spasti,
c. Infekcija se može zaustaviti u llmfnim žlezdama ali same limfne žlezde mogu biti vrlo oštećene. U ovakvim slučajevima razviće se apsces limfne žlezde.
d. Ako infekcija preovlada, ona se može raširiti od limfne žlezde do limfnih kanala i preko njih u krvotok. U takvom slučaju dolazi do trovanja krvi.

Šta se mora učiniti ako su limfne žlezde zahvaćene apscesom?

Mora se izvršiti hirurški rez i dreniranje apscesa.

Može li se zapaljenje limfnih žlezda uspešno lečiti lekovima?

U velikom broju slučajeva antibiotici će biti u stanju da kontrolišu infekciju limfnih žlezda. Ali ukoliko je došlo do gnojenja, onda se mora pribeći hirurškom dreniranju.

Gde se obično primećuju zapaljene limfne žlezde?

a. Kada je infekcija na glavi limfne žlezde će biti povećane na potiljku. Kod infekcija uha limfne žlezde mogu biti povećane ispred ili iza uha. Kada je u pitanju zapaljenje uha ili nosa i grla, može doći do povećanja ili osetljivosti žlezda na vratu.
b. Infekcija nožnog palca ili stopala pokazaće povećanje žlezda u preponi.
c. Infekcija prsta na ruci može prouzrokovati povećanje žlezda pod pazuhom.

Da li se limfne žlezde povećavaju i zbog drugih stanja koja nisu zapaljive prirode?

Da. Jedan od najčefićih načina širenja raka je putem limfnih kanala. Tako se rak često širi u limfne čvorove prouzrokujući njihovo povećanje.

Koje žlezde najčešće bivaju napadnute širenjem raka?

Limfne žlezde pod pazuhom često bivaju zahvaćene rakom koji se širi ka dojki. Žlezde na vratu mogu biti obuhvaćene rakom koji se širš od nosa, grla ili štitne žlezde. Žlezde u preponi mogu biti ugrožene širenjem raka sa donjih ekstremiteta. Svi unutrašnji organi imaju u svojoj bllzini limfne žlezde koje su često obuhvaćene širenjem raka.

Mogu li limfne žlezde biti zahvaćene tuberkulozom?

Da. Tuberkuloza limfnih žlezda vrata bila je česta komplikacija tuberkuloze krajnika. Ona se danas retko sreće jer je pasterizacija mleka eliminisala zaraženo mleko.

Mogu li se limfne žlezde uspešno odstranjivati?

Da. Postoje mnoga stanja kada se predlaže vađenje limfne žlezde što dovodi do izlečenja