Zapaljenje dojki (Mastitis) i apces dojke

Da li su zapaljenja dojki česta?

Da, naročito kod majki koje doje ili žena koje su upravo završile sa trudnoćom.

Treba li dojenje prekinuti ukoliko je dojka zapaljena ili može doći do apscesa?

U nekim slučajevima treba; u drugim, dojenje se može nastaviti bez opasnosti po majku i dete.

Kakva je terapija apscesa dojke?

a. Primena toplih obloga na zapaljenu površinu.
b. Konsultovanje lekara koji će verovatno prepisati veće doze antibiotika.
c. Rez i drenaža dojke ako je ili kada je apsces lokalizovan.
d. Prekid dojenja ukoliko stvara bolove ili ako dojka zahteva hiruršku intervenciju.

Da li je potrebno ići u bolnicu radi drenaže apscesa dojke?

U slučaju manjih apscesa nije potrebno. Veliki apscesi se moraju otvarati pod opštom anestezijom u bolnici.

Koliko se zbog apscesa dojke obično ostaje u bolnici?

Od dva do četiri dana, u zavisnosti od veličine i ozbiljnosti apscesa koji je zahvatio dojku.

Može li se dojenje nastaviti posle drenaže apscesa dojke?

Dojenje zdravom dojkom se može nastaviti ali je obično potrebno obustaviti dojenje dojkom koja je imala apsces.

Mogu li dojke biti zahvaćene infekcijom koja nije u vezi sa dojenjem i trudnoćom?

Da. Povremeno do apscesa dojke može doći spontano i kod žena koje nisu bile trudne. Takve infekcije leče se na gore opisan način. Retko, dojke može zahvatiti infekcija prouzrokovana tuberkulozom ili sifilisom. Takva stanja obično nastaju zbog tuberkuloze ili sifilisa na drugim delovima tela a lečenje se ne ograničava samo na dojke.