Zapaljenje pluća (Pneumonija)

Šta je to pneumonija – zapaljenje pluća?

Obično akutna infekcija disajnih puteva i plućnog tkiva.

Kakve vrste pneumonije postoje?

Klasifikacija se obično vrši u odnosu na uzročnika, što će reći da postoje razne vrste, već prema tome da li je pneumonija prouzorokovana bakterijama, virusima, gljivičnom infekcijom ili drugim klicama.

Šta je lobarna pneumonija i kako se ona razlikuje od bronhopneumonije?

Lobarna pneumonija je zapaljenje celog režnja ili dela većeg od jednog režnja. Obično počinje iznenada kao karakteristična bolest
i na početku prouzrokuje groznicu i drhtavicu. Bronhopneumonija je zapaljenje koje zahvata male, rasejane delove plućnog tkiva oko bronhiola. Obično nastupa sporije nego lobarna i često se sreće kao komplikacija bronhitisa, prehlade ili gripa.

Koja se vrsta zapaljenja pluća najčešće sreće u današnje vreme?

Pneumonija prouzrokovana virusom. Posle otkrića antibiotika lobarna pneumonija je postala vrlo retka.

Kako antibiotici smanjuju učestanost lobarne pneumonije?

Pošto su ovi lekovi vrlo efikasni u lečenju infekcija gornjih disajnih puteva, oni sprečavaju bakterije da stvore jako žarište u plućima.

Koji su predisponirajući faktori za pneumoniju?

Neodgovarajuća ishrana, zamor, zapostavljanje infekcija gornjih respiratornih organa, hronični alkoholizam i udisanje stranih materija u bronhijalne puteve. Uglavnom, kada izazivači bolesti naiđu na pogodan teren — na oslabelu opštu otpornost organizma.

Kakvi su izgledi za oporavak?

Odlični. U prošlosti je skoro svaki četvrti pacijent umirao zbog jakog zapaljenja pluća. Danas je smrtnost zbog ove bolesti vrlo retka. Ipak, lečenje zapaljenja pluća sprovodi samo lekar koji propisuje antibiotike, kontroliše pre svega krvotok, određuje mirovanje u postelji i dijetu.

Koliko dugo traje zapaljenje pluća?

Uz odgovarajuće lečenje obično se može izlečiti u periodu od pet do četrnaest dana.

Koliko dugo moramo ostati u postelji i kod kuće da bismo se oporavili posle zapaljenja pluća?

Najmanje dva do tri dana pošto se temperatura vrati na normalan nivo i pošto se prestane sa uzimanjem antibiotika.

Postoje li neke retke vrste pneumonije koje se teže leče?

Da. Tularemijska pneumonija koju prenose zečevi, pacovi i drugi glodari i psitakoza (papagajska bolest) koju prenose ptice. Takođe ima i nekih slučajeva kada pneumonija prouzrokovana stafilokokama ne reaguje na lečenje.

Šta je aspiraciona pneumonija?

To je zapaljenje pluća prouzrokovano udisanjem stranih supstanci, kao što je deo ispovraćenog sadržaja, zatim otrovi, uljne kapi za nos ili delići hrane koji su dospeli u plućno tkivo kroz bronhijalne puteve. Ovi materijali često bivaju sekundarno inficirani razmnožavanjem bakterija ili virusa.

Šta je hipostatična pneumonija?

Ovaj se tip često sreće u toku nekih hroničnih bolesti i to najčešće kod starijih Ijudi i usled bolesti oslabelih pacijenata koji su dugo vezani za postelju. Smatra se da nastaje zbog nedovoljne ventilacije i slabe cirkulacije krvi u donjim delovima pluća, što pogoduje bakterijama da stvore žarište u plućima.

Može li se hipostatična pneumonija sprečiti?

U većini slučajeva se može sprečiti kontrolisanjem osnovne bolesti i predostrožnošću. Starim Ijudima i dugogodišnjim bolesnicima treba omogućiti česte promene položaja u krevetu. Pacijenti treba da ustanu iz postelje što je moguće ranije.

Da li od zapaljenja pluća često obolevaju deca?

Da, bilo akutno, bez prethodnih znakova, bilo kao sekundarna komplikacija posle neke druge bolesti.