Zapaljenje pupka (Omfalitis)

Šta je omfalitis?

Omfalitis (zapaljenje pupka) je infekcija u području pupka koja se javlja tokom prve sedmice života.

Da li je omfalitis ozbiljna infekcija?

Uz odgovarajuće lečenje, ona će obično odmah da iščezne. Može da bude ozbiljna ako se proširi i zahvati krvotok.

Kako se leči omfalitis?

a. Lokalnim aplikacijama protiv infekcije.
b. Antibioticima koji se, u odgovarajućim dozama, daju interno.