Zapaljenje srčanih zalistaka (Bakterijski endokarditis)

Šta je zapaljenje srčanih zalisaka – bakterijski endokarditis?

Srčani zalisci koji su ranije oštećeni reumatskom groznicom ili drugim patološkim pojavama ili što je ređe urođenim srčanim manama, posebno su podložni bakterijskoj infekciji. Ona se naziva bakterijski endokarditis. Ta komplikacija je izvanredno ozbiljna i ako se odmah ne leči prouzrokuje nenadoknadive štete zaliscima. Pored toga, bakterije se krvotokom prenose na druge organe tela koji, sa svoje strane, mogu takođe da budu ozbiljno oštečeni.

Da li bakterijski endokarditis može da se izleči?

U današnje doba za većinu slučajeva bakterijskog zapaljenja srčanih zalistaka postoji uspešno lečenje.

Kako se leči bakterijski endokarditis?

Dugim i intezivnim davanjem antibiotika.

Da li bakterijski endokarditis može da se spreči?

U izvesnoj meri, može. Svaka infekcija u telu treba hitno i energično da se leči da bakterija ne bi prodrla kroz barijere tkiva i ušla u krvotok, da bi se zadržala na srčanom zalisku.

Kakve druge mere treba preduzeti da bi se sprečio bakterijski endokorditis?

Sve osobe koje pate od reumatskih srčanih oboljenja treba naročitu pažnju da obrate na hirurške zahvate. Na primer, vađenju zuba treba da prethodi antibiotska terapija koja se nastavlja i posle ovog zahvata.