Zauške – Parotitis

U kom dobu se najčešće dobijaju zauške?

Deca mlađa od šest meseci ne dobijaju zauške koje su takođe retke i kod odraslih, naroćito kod Ijudi starijih od četrdeset godina. Mnogi odrasli Ijudi su imali neprimetan, blag oblik zauški u detinjstvu,

Treba li decu koja nisu bolovala namero izložiti ovoj bolesti?

Ne. Ranije, pre pojave vakcine protiv zauški, smatralo se da deca izmedu pet i dvanaest godina treba da namemo budu izložena ovoj bolesti kako je ne bi dobila posle puberteta kada i komplikacije mogu biti ozbiljne. Ali pošto je vakcina protiv zauški tako efikasna, ovo se više ne preporučuje.

Jesu li zauške ozbiljnije u zrelom dobu života nego u detinjstvu?

Da. U detinjstvu to je uglavnom blago oboljenje.

Da li se kod zauški otok uvek javlja na stranama lica ili obraza?

Ne. Mesto gde se otok oblično javlja je predeo doušnih pljuvačnih žlezda koje se nalaze ispred, iza i ispod uha. U nekim slučajcvima pored ovih žlezda bivaju zahvaćene i pljuvačne žlezde ispod vilice i brade, a nekad se dešava da pljuvačne žlezde ispod brade budu zahvaćene, a doušne žlezde ne. Povremeno je otok tako mali da se i ne primećuje. Ovakvo stanje postoji u oko trideset do šezdeset odsto slučajeva. Mnogi Ijudi koji misle da nikad nisu imali zauške, preboleli su ovakav blag, neprimetan oblik.

Postoji li ikakva terapija za bol i otok kod zauški?

Obično nije potrebna nikakva terapija za otečene predele. Kada je nelagodnost izražena dozvoljava se upotreba termofora ili toplog električnog jastučeta, mada nekad nekoj deci mogu više koristiti hladni oblozi. Radi smanjenja bolova može se davati aspirin.

Koriste li se serumi ili antibiotici u lečrnju zauški?

Ne.

Da li je kod zauški potrebna posebna nega usta?

Uglavnom nije. Preporučuje se izbegavanje kiselih tečnosti i hrane koja stvara nadražaj, kao i hrane koja treba da se više žvaće.

Postoji li neka posebna dljeta za pacijenta koji boluje od zauški?

Da. Blaga, nezačinjena ishrana sa velikim količinama tečnosti.

Kada dete može ustati iz postelje i vratiti se u školu?

Zauške obično traju sedam do deset dana. Čim groznica i otok žlezda nestanu detetu se može dozvoliti da ustane iz kreveta i da se posle nekoliko dana vrati u školu.

Ako se zauške jave samo na jednoj strani hoće li kasnije biti zahvaćena i druga strana?

Zauške se prvo mogu javiti na jednoj strani a onda, posle dva, tri dana, zahvatiti i drugu stranu. U polovini slučajeva bolest biva ograničena na samo jednu stranu. Trajni imunitet će nastati bilo da je bila zahvaćena jedna ili obe strane.

Kada je najbolje dobiti zauške?

Pre puberteta.

Da li devojčice zbog zauški dobijaju zapaljenje jajnika?

Ovo je vrlo retko i javlja se posle puberteta.

Hoće li zauške učiniti dete sterilnim?

Ne. Strah od steriliteta koji mogu proizvesti zauške je uglavnom neopravdan. Komplikacija zapaljenja testisa javlja se samo kod već razvijenih testisa ili posle puberteta, a ne kod mlađe dece.

Hoće li doći do steriliteta u slučaju da jedan testis bude zahvaćen?

Neće, ukoliko i drugi nije zahvaćen.

Dolazi li do steriliteta ukoliko su oba testisa zahvaćena?

Ne uvek, u većini slučajeva nema posledica.

Koliko često testisi bivaju zahvaćeni kod odraslih?

U oko dvadeset do dvadeset pet posto slučajeva.

Hoće li muškost i sposobnost za održavanje normalnih polnih odnosa biti ugrožena ako testisi budu zahvaćeni?

Ne. To ne utiče na muškost. Odrasli se više plaše zauški no što je potrebno.

 

Koje su druge moguće komplikacije zauški?

Neka deca dobijaju glavobolje, visoku groznicu, povraćanje i ukrućen vrat nekoliko dana po pojavi zauški. Ove simptome prouzrokuje blago zapaljenje moždane kore koja se naziva meningoencefalitis. Prisustvo komplikacije zahteva samo laku dodatnu negu pod kontrolom lekara, i komplikacije će za nekoliko dana nestati ne ostavljajući nikakve posledice.