Laboratorije Novi Sad – Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Jugolab

Zdrvstvena ustanova Jugolab
Zavod za laboratorijsku dijagnostiku
Ulica: Cara Dušana 67, Novi Sad
Telefon: 021 466 804

Laboratorija JUGOLAB je osnovana 14. aprila 2000. godine u Novom Sadu, a 2005. godine prerasta u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku, registrovan za vršenje analiza iz oblasti hematologije, biohemije, imunologije, mikrobiologije, virusologije i patohistologije. Iako postojimo 18 godina, u naš rad utkano je tridesetogodišnje znanje i iskustvo, koje je učinilo da radimo analize vrhunskog kvaliteta, čime smo vrlo brzo zadobili poverenje korisnika usluga i na to smo vrlo ponosni. Danas je JUGOLAB savremena laboratorija koja svojim radom odgovara najvišim standardima laboratorijske prakse i zahtevima svojih korisnika, poštujući sve zahteve kontrole kvaliteta rada laboratorija u pogledu opreme, kadra, potrošnog materijala, reagenasa i uslova rada. Kvalitet i efikasnost su osnovni postulati, oni jesu i uvek će biti ključ uspeha i čine laboratoriju pouzdanim i kompetentnim partnerom svim korisnicima usluga.

Naše opredeljenje, da nam je kvalitet naših usluga i zadovoljstvo naših korisnika najvažnije, pretočili smo u naše ključne vrednosti: • Orijentisanost ka korisniku • Orijentisanost na zaposlene • Kvalitet • Odgovorno ponašanje U skladu sa tim: Ponosimo se svojim poslovnim aranžmanom, svojim korisnicima usluga, a svoju posvećenost kvalitetu potvrđujemo usklađenošću sa standardom kvaliteta SRPS EN ISO 15189:2014 Medicinske laboratorije – zahtevi za kvalitet i kompetentnost čiji dokaz da je Zdrvstvena ustanova Jugolab zavod za laboratorijsku dijagnostiku iz Novog Sada kao deo sistema JUGOLAB dobila sertifikat o akreditaciji. Akreditacija laboratorija se koristi širom sveta kao sredstvo za potvrđivanje tehničke kompetentnosti laboratorija za obavljanje određenih vrsta ispitivanja ZU Jugolab nastavlja sa stavom da su pouzdanost rezultata i kvalitet glavno obeležje dobre laboratorijske prakse. ZU Jugolab se ovim svrstao u desetak laboratorija (privatnih i državnih) u Srbiji koje su dokazale svoju kompetentnost, dobijanjem sertifikata o akreditaciji. Kvalitet / kvalitetno je ono što je u skladu sa zahtevima. Ono što mi od određenih procesa, proizvoda, usluga očekujemo; Tačnost laboratorijskih rezultata koji su pouzdani, izdati u očekivanom vremenskom roku.

Zaposleni: Da bi bili i ostali perjanica laboratorijske prakse moramo se voditi ambicijama. Ambicijom u našoj struci može se nazvati želja za uspehom zbog koje smo spremni da savladamo sve što je potrebno, da učimo, radimo, usavršavamo se. Bez ambicije ne bi bilo ni uspeha, ni napretka. Pa tako, zaposleni iz svih laboratorija Jugolab sistema rade interaktivne radionice iz različitih oblasti. Stručni kadar pažljivo kontroliše proces rada i kvalitet izveštaja o ispitivanju, čime obezbeđuju usaglašenost izdatih izveštaja (rezultata) sa zahtevima standarda i potrebama pacijenata.

Uvek smo uz dužno poštovanje i zasluženo mesto ukazivali struci, pa se tako možemo pohvaliti da stručni tim sistema JUGOLAB pored brojnih laboranata čine i:

Biohemičari:
– Mr ph Marijana Medić, medicinski biohemičar, spec. toksikološke procene rizika
– Mr ph Branka Krompić, specijalista biohemijske dijagnostike
– Mr ph Aleksandra Sušić, specijalista biohemijske dijagnostike
– Mr ph Ivana Vujatov, specijalista biohemijske dijagnostike
– Mr ph Vesna Glavaški Tomićević, medicinski biohemičar
– Sofija Dragaš, diplomirani inženjer medicinske biohemije
– Sci med dr Slobodan Jovanović, specijalista medicinske biohemije
– Dr Feher Iles, inženjer medicinske biohemije, doktor hemijskih nauka, viši naučni saradnik
– Mr ph Rosa Mijatović, medicinski biohemičar
– Mr ph Tamara Vojnić Purčar, medicinski biohemičar
– Mr ph Milica Gavrilović, medicinski biohemičar
– Mr ph Mirjana Ristić, medicinski biohemičar
– Mr ph Darjana Selak, medicinski biohemičar
– Mr ph Irena Brdarić Stojanović, medicinski biohemičar Mikrobiolozi
– Mr sci med dr Slađana Golubović, specijalista mikrobiologije
– Prof. Dr Marija Kulauzov, specijalista mikrobiologije
– Dr Miroslava Milutinović, specijalista mikrobiologije
– Dr Miloš Malenković, specijalista mikrobiologije
– Dr Gordana Vukoje, specijalista mikrobiologije
– Dr Milica Tapavica Tomić, specijalista mikrobiologije
– Dr Biljana Vukov, specijalista mikrobiologije
– Dr Ana Stanković (na specijalizaciji iz mikrobiologije) Patohistolozi
– Prof. dr sci med Nada Šljapić, specijalista patohistolog
– Prof. dr sci med Pavle Budakov, specijalista patohistolog
– Prof. dr sci med Nada Vučković, specijalista patohistolog
– Dr Olgica Mihajlović, specijalista patohistolog
– Prof. dr Milana Panjković, specijalista patohistolog, specijalista citolog
– Doc. dr sci med Mirjana Živojinov, specijalista patohistolog
– Asist. dr Nenad Šolajić, specijalista patolog Molekularni biolozi
– Nina Đorđević Bjelanović Biolozi
– Tamara Subić – Smilja Suknović

ZU Jugolab – Cara Dušana
Ulica: Cara Dušana 67, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 466-804, 2100-807, 2100-808
+381 (021) 474-02-04

Medicinska laboratorija JUGOLAB LIMAN
Ulica: Bulevar Cara Lazara 79, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 2100-812, 469-437

Laboratorija za patohistologiju – TELEP
Ulica: Bulevar Patrijarha Pavla 20, 21000 Novi Sad
Telefon: + 381 (021) 6503 030

Laboratorija za mikrobiologiju – NOVO NASELJE
Ulica: Bul. Slobodana Jovanovića 3-5, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 401-000

Medicinska laboratorija JUGOLAB CENTAR
Ulica: Pašićeva 12, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 210-0014, 551-055

Laboratorija za mikrobiologiju i parazitologiju – JUGOLAB MB
Ulica: Kraljevića Marka 20, 21000 Novi Sad
Telefon: +381 (021) 446-950

Medicinska laboratorija JUGOLAB – PETROVARADIN
Ulica: Preradovićeva 22, 21131 Petrovaradin
Telefon: +381 (021) 643-5166; 2102-170

Preporuka strane: , , , , , , , , ,