Zavoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zavoj, gaze, komprese i drugi materijal koji se upotrebljava da bi se zaštitila neka rana.

Preporuka strane: