Znak jagode – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Znak jagode, znak koji se viđa na detetu od rođenja, prouzrokovan dilatiranim krvnim sudovima u koži.

Preporuka strane: