Znojenje i miris kože

Šta prouzrokuje preterano znojenje?

Preterano znojenje obično je manifestacija nestabilne cirkulacije ili preterane nervne aktivnosti znojnih žlezda u koži. Preterano znojenje je veoma često kod adolescenata i omladine.

Da li preterano znojenje zahteva lečenje?

Po pravilu, ne. Međutim, ukoliko koža pokazuje znake nadražaja i oštećenja zbog preteranog znojenja, mogu se upotrebiti izvesni preparati da bi se to umanjilo.

Šta prouzrokuje neprijatan miris čovečjeg tela i kože uopšte?

Izvesne bakterije, delujući na znoj, prouzrokuju stvaranje materija koje imaju miris. Neki deterdženti sadrže izvesne hemijske materije koje uništavaju te bakterije i na taj način dovode do nestanka neprijatnog mirisa.

Da li su patentirani dezodoransi koji se često reklamiraju korisni za zaustavljanje znojenja i smanjenje neprijatnog mirisa kože?

Da, ali ljudi sa osetljivom kožom moraju da se čuvaju da ne dođe do nadražaja kože od tih preparata.