Žuljevi na tabanima

Šta su žuljevi na tabanima?

Bolne tvrde površine na tabanu.

Šta prouzrokuje žuljeve na tabanima?

Infekcija uz deformitet luka i nošenje cipela koje nisu komotne i udobne.

Kako se leče žuljevi na tabanima?

Odstranjivanjem pomoću jednog od sledećih načina:

a. Hirurško odstranjivanje.
b. Električna kauterizacija.
c. Spaljivanje kaustičnim lekovima.
d. Terapija rendgenskim zracima