Monthly Archives: август 2013

Megalo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalo označava preterano uvećanje nekog organa ili dela organa.

Megaloblast – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megaloblast, velika primarna ćelija.

Megalocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalocit, veoma velika primarna ćelija crvene krvne loze.

Megalomanija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Megalomanija, mentalno oboljenje u kome pacijent ima iluziju veličine, pogrešno veruje da je veliki, značajan.

Mehurić – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mehurić, skupljanje krvi i seruma ispod površinskih slojeva kože.

Mekelov divertikulum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mekelov divertikulum, izbočenje dela zida tankog creva.

Mekonijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mekonijum, sadržaj digestivnog trakta još nerođenog deteta, ploda; prva stolica novorođenčeta.

Melanholija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanholija, mentalna depresija u kojoj preovlađuje teško raspoloženje.

Melanin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanin, tamno mrki pigment u koži, dlakama, očima i drugim tkivima.

Melanoblastom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanoblastom, maligni tumor kože koji potiče od primarnih pigmentnih ćelija.

Melanocit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanocit, pigmentna ćelija koja sadrži melanin.

Melanom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melanom, rak (kancer) koji potiče iz ćelija koje sadrže pigment, obično iz mladeža.

Melena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melena, tamna, smolasta stolica nastala kao posledica prisustva izmenjene krvi posle krvarenja iz delova digestivnog trakta.

Melotija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Melotija, urođena deformacija u kojoj je uho lokalizovano na obrazu.

Membrana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, tanak sloj tkiva, opna, kožica.

Membrana moždana – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana moždana, dura mater, tvrda moždana opna.

Membrana, mukozna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, mukozna, sluzokoža, sluznica, tkivo koje luči sluz, mukus. Ona oblaže nos, ždrelo i pluća, zatim digestivni, urinami i genitalni sistem.

Membrana, placentalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, placentalna, tkivo koje odvaja krvnu cirkulaciju majke i cirkulaciju još nerođenog deteta.

Membrana, serozna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, serozna, tanak sloj ćelija koji oblaže telesne šupljine.

Membrana, sinovijalna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, sinovijalna, tanak sloj tkiva koji oblaže zglobove.

Membrana, timpanična – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Membrana, timpanična, bubna opna.

Menarha – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menarha, početak menstruacije; prva menstruacija u devojčice.

Mendelov zakon – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mendelov zakon, zakon o nasleđu, zakonitost prenošenja genskih karakteristika koje se raspodeljuju kod potomaka na osnovu njihove dominacije ili recesivnosti.

Menijerov sindrom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menijerov sindrom, oboljenje prouzrokovano poremećajem u metabolizmu natrijuma, a karakteriše se intenzivnom vrtoglavicom i nesvesticom.

Meningealan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningealan, odnosi se na membrane (opne) koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu.

Meningealne opne – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningealne opne, tri membrane (pija, arahnoidea i dura mater) koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu.

Meningeom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningeom, tumor sastavljen od tkiva koja pokrivaju mozak ili kičmenu moždinu.

Meningitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningitis, zapaljenje i infekcija opna koje pokrivaju mozak i kičmenu moždinu. Ovo ozbiljno oboljenje može biti prouzrokovano brojnim, različitim klicama kao što su meningokoka, pneumokoka ili streptokoka.

Meningizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningizam, nadražaj pokrivača moždanog tkiva i kičmene moždine nastao kao posledica nekog oboljenja kao što su boginje, veliki kašalj ili pneumonija.

Meningoencefalitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningoencefalitis, zapaljenje trebiti u organizmu; promet materija.

Meningokela – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningokela, urođena deformacija u kojoj postoji hemija pokrivnih opni mozga ili kičmene moždine: kroz defekt u kosti lobanje ili kičmenom stubu one prodiru van svog mesta gde se normalno nalaze.

Meningokokus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meningokokus, klica koja prouzorkuje zapaljenje opni mozga i kičmene moždine.

Meniskus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Meniskus, rskavica u obliku srpa koja naleže na plato tibije unutar kolenog zgloba. Ova rskavica se često povredi za vreme sportskih aktivnosti.

Menopauza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menopauza, prelazno doba kada se ženini menstrualni periodi proređuju i prestaju, klimakterijum.

Menoragija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menoragija, jako krvarenje za vreme menstruacije.

Menoreja – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menoreja, preterana menstruacija.

Menstruacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menstruacija, anovularna, periodično vaginalno krvarenje bez prolaska jajne ćelije iz ovarijuma.

Menstrualni ciklus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Menstrualni ciklus, ritmičko pripremanje materice da primi oplođeno jaje i odbacivanje materične obloge ukoliko oplođeno jaje ne uđe u matericu, obično u mesečnim intervalima od 28 dana.

Mentalna retardacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mentalna retardacija, prekid, prestanak mentalnog razvoja; slaboumnost, maloumnost.

Mermerne kosti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Mermerne kosti, stanje u kojima kosti postaju daleko čvršće nego što je normalno.