Monthly Archives: септембар 2013

Jezik, vezan – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Jezik, vezan, jezik koji ima nenormalno kratak frenulum.

Jezik sa naslagama – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Jezik sa naslagama, skrame, beličaste obloge, usled bolesti (simptom).

Jontoforeza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Jontoforeza, tehnika pomoću koje se električno nabijeni joni prenose na mukozne membrane ili kožu u pokušaju da se leči izvesno lokalno stanje, oboljenje.

Jugulama vena – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Jugulama vena, velika vena koja je smeštena s obe strane vrata i koja odvodi krv iz glave prema srcu.

Juingov tumor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Juingov tumor, maligni proces koji se javlja duž dugih kostiju, nalik na rak.

Žbica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žbica, radijus.

Žila – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žila, tetiva; krvni sud.

Živa – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Živa, hemijski element koji se koristi u medicini kao lek kada se kombinuje sa drugim materijama.

Živa, amonijačna so – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Živa, amonijačna so, lekovita mast koja se upotrebljava za lečenje različitih kožnih oboljenja.

Živac – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Živac, vidi nerv.

Živin hlorid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Živin hlorid, rastvor koji se upotrebljava za ubijanje klica.

Žlezda – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žlezda, organ koji proizvodi hemijska jedinjenja koja će se iskoristiti bilo gde u čovečjem telu (loj, znoj, sluz, pljuvačku, mleko, hormone i sl).

Žlezdana groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žlezdana groznica, infektivna mononukleoza; subakutna infektivna bolest koja se karakteriše zapaljenjem ždrela, slabošću, uvećanjem žlezda i apatičnom krvnom slikom, a ponekad i žuticom.

Žlezde bez izvodnih kanala – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žlezde bez izvodnih kanala, endrokrine žlezde, žlezde sa unutrašnjim lučenjem kao što su hipofiza, nadbubrežna žlezda, tireoidna žlezda, paratireoidna žlezda, testisi ili jajnici. Ove žlezde luče hormone direktno u krv, a ne putem izvodnih kanala.

Žuč – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žuč, žuta tečnost koju jetra izlučuje u digestivni trakt. Ona pomaže pri varenju masti.

Žučna kesica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žučna kesica, šupalj organ u obliku kruške u kome se čuva i koncentriše žuč, a smešten je ispod jetre.

Žučna kiselina – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žučna kiselina, kiselina koja se stvara iz žuči u jetri.

Žučno kamenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žučno kamenje, kamenčići koji se nalaze u žučnoj kesi.

Žulj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žulj, zadebljanje kože na prstima, dlanovima, stopalima, ili na mestima dužeg trenja odnosno pritiska.

Žuta groznica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žuta groznica, akutna infektivna bolest prouzrokovana virusom koji prodire u telo preko ujeda zaraženog komarca. Ova bolest se karakteriše jezom i drhtavicom, povišenom temperaturom, grčevima i bolovima, žuticom, povraćanjem i krvarenjem iz mukoznih membrana. Često…

Žutica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žutica, žuta obojenost kože i očne jabučice, prouzrokovana prisustvom žučnih pigmenata u krvi.

Žutica, opstruktivna – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žutica, opstruktivna, žutica koja je prouzrokovana blokiranjem isticanja žuči iz žučnih puteva u creva.

Žutica zbog homolognog seruma – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žutica zbog homolognog seruma, zapaljenje jetre (hepatitis), koje nastaje kao posledica transfuzije krvi ili ubrizgavanja plazme, ili izvesnih injekcija seruma.

Žvale – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Žvale, angulus infekciozus, oboljenje koje se karakteriše pucanjem kože u uglovima usana, a smatra se da je posledica nedostatka pre svega vitamina B.

Z-plastika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Z-plastika, operativna procedura kojom se uklanjaju kožni ožiljci i konktrakture kože.

Začeće – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Začeće, trudnoća.

Zakržljalost – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zakržljalost, prestanak rašćenja, mali rast.

Zamuckivati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zamuckivati, govoriti isprekidano; tepati.

Zanoktica – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zanoktica, deo labave kože smešten u blizini osnove nokatne ploče.

Zapremina krvi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zapremina krvi, količina krvi koja cirkuliše kroz krvne sudove.

Zaraza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zaraza, širenje neke bolesti od jedne osobe na drugu.

Zarubljen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zarubljen, skraćen, zaobljen.

Zasićen – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zasićen, sadrži onoliko tečnih ili gasovitih materija rastvorenih u nekom rastvoru koliko taj rastvor može da primi.

Zatkoleni mišići – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zatkoleni mišići, mišići koji se nalaze na zadnjoj strani butine.

Zatvorena manipulacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zatvorena manipulacija, nameštanje frakture neke kosti putem manipulacije, bez hiruške intervencije.

Zavist za penisom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zavist za penisom, u psihoanalizi, zavist ženskog deteta za organom koji joj nedostaje.

Zavod za transfuziju – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zavod za transfuziju, medicinska ustanova koja prikuplja krv datu od strane davalaca i čuva je i priprema da bi bila na raspolaganju u svakom trenutku kada je potrebna transfuzija; postoje i stanice za transfuziju.

Zavoj – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Zavoj, gaze, komprese i drugi materijal koji se upotrebljava da bi se zaštitila neka rana.

Završetak nerva – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Završetak nerva, mesto na kome nervna ćelija ulazi u tkivo, organ koji snabdeva svojim završecima.

Završni organ – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Završni organ, kraj nekog nervnog vlakna i mesto gde ono ulazi u kožu, mišiće ili druge strukture.