Blog Archives

Stomatološke ordinacije Ivanjica – Stomatološka ordinacija dr Anđa Vukićević

Stomatološka ordinacija dr Anđa Vukićević Ulica: 13. septembar 35, 32250 Ivanjica Telefon: 063 8462468

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Karaburma

Dom zdravlja Karaburma Adresa: Pane Djukica 7, Beograd Telefon: 011/2771-172; 2772-422 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih Kontakt tel. 011/2771 – 172 Služba kućnog lečenja Kontakt tel. 011/2771 –…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Krnjača

Dom zdravlja Krnjača Adresa: Grge Andrijanovića 8, Beograd Telefon: 011/2085-706 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih Kontakt tel. 011/ 2085-706 Služba za zdravstvenu zaštitu dece sa razvojnim savetovalištem Kontakt…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Borča

Dom zdravlja Borča I Adresa: Ivana Milutinovića 10, Beograd  Telefon: 011/3324-578; 011/3324-530; 011/2722-647; 011/2722- 643; 011/2722-649 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih Kontakt tel. 011/3324-578 Služba za zdravstevenu zaštitu…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Padinska Skela

Dom zdravlja Padinska Skela Adresa: Nova bb, Beograd Telefon: 011/8871-721; 011/8871-783 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Služba za zdravstvenu zaštiti odraslih Kontakt tel. 011/8871-721 Interno odeljenje Kontakt tel. 011/8871-721 Služba za zdravstvenu zaštitu…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za sudsku medicinu

Dom zdravlja Palilula – Služba za sudsku medicinu Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3231-423 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba stomatološke zdravstvene zaštite

Dom zdravlja Palilula – Služba stomatološke zdravstvene zaštite Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/322 43 21 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.  

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Rentgen služba

Dom zdravlja Palilula – Rentgen služba Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/322-4321, lokal 192 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za ultrazvučnu dijagnostiku

Dom zdravlja Palilula – Služba za ultrazvučnu dijagnostiku Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-328 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za laboratorijsku dijagnostiku

Dom zdravlja Palilula – Služba za laboratorijsku dijagnostiku Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lokal 185 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba kućnog lečenja

Dom zdravlja Palilula – Služba kućnog lečenja Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba polivalentne patronaže

Dom zdravlja Palilula – Služba polivalentne patronaže Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba socijalne medicine

Dom zdravlja Palilula – Služba socijalne medicine Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Zaštita mentalnog zdravlja

Dom zdravlja Palilula – Zaštita mentalnog zdravlja Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 119 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za ORL

Dom zdravlja Palilula – Služba za ORL Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lok. 116 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za oftalmologiju

Dom zdravlja Palilula – Služba za oftalmologiju Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lok. 114 (šalter) Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Služba za fizikalnu medicinu

Dom zdravlja Palilula – Služba za fizikalnu medicinu Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Odeljenje interne medicine

Dom zdravlja Palilula – Odeljenje interne medicine Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321/lok 137 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Palilula – Zdravstvena zaštita žena

Dom zdravlja Palilula – Zdravstvena zaštita žena Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-326, 011/3224-324, lokal 127 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita školske dece

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita školske dece Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 203 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita predškolske dece

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita predškolske dece Adresa: Knez Danilova 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321, lokal 199 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita radnika

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita radnika Adresa: Knez Danilova, br. 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 do 325 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja…

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika

Dom zdravlja Stara Palilula – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika Adresa: Knez Danilova, br. 16, Palilula, Beograd Telefon: 011/3224-321 lok. 112, 011/3224-329 Call centra na telelefon 011/715 5 400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a…

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Fizikalna medicina i rehabilitacija

Dom zdravlja Zemun – Fizikalna medicina i rehabilitacija Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokali: šalter 276, terapiaj 239 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Otorinolaringologija

Dom zdravlja Zemun – Otorinolaringologija Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 299 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Oftamologija

Dom zdravlja Zemun – Oftamologija Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 241 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.  

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Interna medicina

Dom zdravlja Zemun – Interna medicina Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422-498 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Laboratorija

Dom zdravlja Zemun – Laboratorija Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2106-283, 011/2195-422; lokali 244, 245 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.  

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Radiološka dijagnostika

Dom zdravlja Zemun – Radiološka dijagnostika Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 242, rentgen; 011/2195-422 lokal 264, ultra zvuk Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Stomatolog

Dom zdravlja Zemun – Stomatolog Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/21 95 422, lokal 220 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Patronaža

Dom zdravlja Zemun – Patronaža Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2199-51 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Zdravstvena zaštita radinika

Dom zdravlja Zemun – Zdravstvena zaštita radinika Adresa: Avijatičarski trg 7/III, Zemun Telefon: 011/316-71-69 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Kućno lečenje i nega

Dom zdravlja Zemun – Kućno lečenje i nega Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 202; 011/2198-384 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Centar za prevenciju

Dom zdravlja Zemun – Centar za prevenciju Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/3168-008 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika

Dom zdravlja Zemun – Zdravstvena zaštita odraslih stanovnika Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-209; 066/88-71-691 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Lekar za žene, ginekolog

Dom zdravlja Zemun – Lekar za žene, ginekolog Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 246, 066/887-17-74 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Školski lekar

Dom zdravlja Zemun – Školski lekar Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/21 954 22, lokal 221 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Zemun – Dom zdravlja Zemun – Dečiji lekar

Dom zdravlja Zemun – Dečiji lekar Adresa: Rade Končara 46, Zemun Telefon: 011/2195-422, lokal 221 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Zemuna na Domovi zdravlja Zemun.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Zvezdara – Bolest zavisnost od psihoaktivnih supstanci

Dom zdravlja Zvezdara – Bolest zavisnost od psihoaktivnih supstanci Adresa: Olge Jovanović 11, Beograd Telefon: 011/3041-400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.

Domovi zdravlja Beograd – Dom zdravlja Zvezdara – Kućno lečenje

Dom zdravlja Zvezdara – Kućno lečenje Adresa: Olge Jovanović 11, Beograd Telefon: 011/3041-400 Sve domove zdravlja pogledajte na Domovi zdravlja, a domove zdravlja iz Beograda na Domovi zdravlja Beograd.