Azotni oksid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Azotni oksid, gas koji se upotrebljava za anesteziju; smešljivac.

Preporuka strane: