Azotni oksid

Azotni oksid – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Azotni oksid, gas koji se upotrebljava za anesteziju; smešljivac.