Bruh, kila ili hernija

Bruhkila ili hernija se često javljaju, pogotovo kod muškaraca. Kila je izbočenje trbušne maramice (peritoneum) kroz otvor na trbušnom zidu, u koji, kao u neku kesu, upadaju trbušni organi. Kilni otvor (prsten) najčešće nastaje na oslabljenom delu trbušnog zida. To su najčešće otvori kroz koje prolaze krvni sudovi i nervi. Sadržaj kilne kese su trbušni organi – creva i, nekad, bešika. Hernija (hernia) može da nastane i na mestu gde je trbušni zid povređen ili sečen u toku operacije.

Mesta gde najčešće nastaju kile su:

  • Preponska ili ingvinalna hernija (inguinal hernia) je najčešća i sreće se kod muškaraca u 80 – 90% slučajeva. Kod muškaraca, kilna kesa prolazi kroz preponski kanal pored semenog kanala i krvnih sudova koji idu do testisa. Kod žena, kroz taj kanal prolaze okrugle materične veze i pored njih može da nastane kila.
  • Femoralna, bedrena ili kruralna kila (femoral hernia) se javlja mnogo češće kod žena. Nastaje prolaskom kilne kese u preponama, kroz otvor na trbušnom zidu, kroz koji prolaze krvni sudovi  noge.
  • Pupčana ili umbolikalna hernija (umbilikal hernia) nastaje na mestu gde su prolazili krvni sudovi pupčane vrpce od majke do bebe, u toku njenog života u materici.
  • Hijatus hernija (hiatus hernia) kod koje želudac pored jednjaka sklizne u grudnu duplju.
  • Ventralnaabdominalna hernija ili kila bele linije nastaje po središnjoj liniji trbuha (linea alba ili bela linija). Kila po središnjoj liniji trbuha je najčešće u predelu iznad pupka (epigastrična, epigastric).

Kako nastaje bruh?

Neke kile su urođene, a neke nastaju tokom života, kada se pritisak u trbušnoj duplji poveća. To se, na primer, dešava prilikom nekog težeg posla, kašlja, kod slobodne tečnosti u trbuh (ascites). Takođe, nastaje kod mršavih, oslabelih ljudi, kao i kod gojaznih.

Tegobe kod bruha

Kod bruha se oseća pritisak, nelagodnost ili neodređen bol. Ako je kila nastala posle neke povrede, onda dominira bol, koji se smiruje za nekoliko dana. Obično male kile sa uzanim otvorom pričinjavaju veće tegobe od velikih, sa širokim otvorom. Jednom nastala hernija obično ne miruje. Vremenom se povećava i mogu da nastanu komplikacije.

Komplikacije kod bruha

Jedna od komplikacija kod bruha je srašćenje kilne kese sa njenim sadržajem. To dovodi do jakog bola, poremećaja kretanja crevnog sadržaja i može doći do uklještenja.
Zapaljenje nastaje zbog poremećaja cirkulacije krvi u ispalim organima, povređivanja prilikom vraćanja kile u trbuh i zbog zastoja crevnog sadržaja. Zbog zapaljenja dolazi do zadebljanja kilne kese i sadržaja u njoj.

Uklještenje ili inkarceracija je najčešća komplikacija. Kod uklještenja dolazi do prestanka prolaza crevnog sadržaja, kroz creva koja se nalaze u kilnoj kesi. Tada nastupa ileus i gangrena creva. Kod uklještenja, postoji bol najpre difuzan, a zatim lokalizovan na predeo kile. Stolice i vetrova nema. Bolesnik povraća, ima muku i grčeve u trbuhu. Kasnije povraća sadržaj sa fekalnim mirisom. Stanje se pogoršava i neophodna je hitna hirurška intervencija.

Lečenje bruha

Bruh se leči hirurški, sem kod bolesnika koji iz nekog razloga ne mogu da se operišu. Kilna kesa se otvori, njen sadržaj vrati u trbušnu duplju, kilna kesa i kilni vrat iseku i postavi mrežica da ojača trbušni zid. Kilu treba operisati na vreme, dok nije postala suviše velika i dok je trbušni zid još očuvan, tako da se njime može zatvoriti otvor kile. Postoji više vrsta hirurškog lečenja hernija. Klasičan pristup, koji se ređe koristi, zatim sve češća implantacija bioaktivnih materijala, tzv. mrežica, kao i laparoskopske metode. Koji će od tretmana biti primenjen, zavisi od lokalnog nalaza i procene ordnirajućeg hirurga. Konzervativno lečenje je ručno vraćanje kilnog sadržaja u trbuh i nošenje ortopedskih utega (bandaža). Međutim, izlečenje je moguće samo hiruškim putem.

Ukoliko je Vaš problem kila, za lečenje kile ili bruha, kontakirajte polikliniku Pekić.