Celijačna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Celijačna bolest, oboljenje koje se javlja u ranom detinjstvu, a udruženo je s teškoćama u vezi s varenjem, anemijom, rđavim funkcionisanjem pan- kreasa kao i usporenim rastom.

Preporuka strane: