Celijačna bolest

Celijačna bolest

Šta je celijačna bolest? Celijačna bolest je poremećaj sistema za varenje, naročito kada je reč o varenju skroba i masti. Šta prouzrokuje ovu bolest? Nestašica ili manjak nekih enzima koji učestvuju u procesu varenja. Takođe…

Celijačna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Celijačna bolest, oboljenje koje se javlja u ranom detinjstvu, a udruženo je s teškoćama u vezi s varenjem, anemijom, rđavim funkcionisanjem pan- kreasa kao i usporenim rastom.