Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović Radiolog – Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović Radiolog – Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica
Futoška 107
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović Radiolog
Dr Dragana Bogdanović radiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Magnetna rezonanca dojki – Cena: 18.000 din
Magnetna rezonanca dojki obezbeđuje rano dijagnostikovanje hemangioma, cista i tumora dojki kontrastnim studijama i precizno određivanje tipa tumora.

Biografija doktora: Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović Radiolog

Dr Dragana Bogdanović radiolog

Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović je 1994. godine doktorirala na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Završila je Medicinski fakultet na Univerzitetu u Novom Sadu 1995. godine sa prosečnom ocenom 9,46. Nakon toga je obavila obavezan lekarski staž na Univerzitetskoj klinici Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Od 1995. do 1999. godine bavila se specijalizacijom iz oblasti radiologije na Katedri za radiologiju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Godine 1996 pohađala je ESDIR seminar Diagnostic Imaging and interventional procedures of the breast u gradu Turku u Finskoj. Iste godine pohađala je i  Teaching course Clinical MRI: Neuro, 13th Annual Scientific Meeting ESMRMB u Pragu. Godine 1997. završila je ERASMUS course - MR mammography of the breast u Getingenu (Nemačka) i Teaching course – Clinical MRI: Head and Neck, 14th Annual Scientific Meeting ESMRMB u Briselu (Belgija).

Magistrirala je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu 2001. godine. Naslov magistarske teze bio je: Prilog optimizaciji protokola za dinamičku magnetno rezonantnu mamografiju. Iste godne upisala je doktorske studije na Katedri za poslediplomske studije iz radiologije Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. U toku izrada doktorske teze pod naslovom: Komparacija MR mamografije sa drugim radiološkim metodama u diferenciranju lezija kod poštedne operacije dojke. Godine 2002. pohođala je Evropsku onkološku školu State of art in Prostate and Breast Cancer Tretment u Nišu, a naredne godine workshop Brest Cancer Care u gradu Ormylia (Grčka).

Od 1995. do 1999. godine radila je kao specijalizant u Dijagnostičkom imidžing centru Instituta za Onkologiju, Sremska Kamenica. Od 1999. godine zaposlena na istom mestu kao specijalista radiolog. Godine 2000. započela je rad kao asistent na katedri za radiologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, a iste godine je postavljena i za šefa tima za imidžing dojke Dijagnostičkog imidžing centra na Institutu za Onkologiju u Sremskoj Kamenici.

Zakazivanje pregleda

Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović

RadiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Futoška 107
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalistička radiološka ordinacija za magnetnu rezonancu Mag Medica

Futoška 107
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Doc. Mr sci med Dragana Bogdanović je radiolog, a njena specijalnost u Specijalističkoj radiološkoj ordinaciji za magnetnu rezonancu Mag Medica je magnetna rezonanca dojki. Učesnica je mnogih seminara, kurseva i radionica u zemlji i inostranstvu.

Zakažite pregled

Preporuka strane: