Domovi zdravlja Bačka Palanka – Dom zdravlja Bačka Palanka – Ambulanta Tovariševo

Dom zdravlja dr Mladen Stojanović – Bačka Palanka
Ambulanta Tovariševo
Maršala Tita 54, 21424 Tovariševo
Tel: 021/758-012

Preporuka strane: