Domovi zdravlja Bačka Palanka

Domovi zdravlja Bačka Palanka – Dom zdravlja Bačka Palanka

Dom zdravlja Bačka Palanka Adresa: Kralja Petra I 26A, 21400 Bačka Palanka Telefon: 021/7550-311

Domovi zdravlja Bačka Palanka – Dom zdravlja Bačka Palanka – Ambulanta Tovariševo

Dom zdravlja dr Mladen Stojanović – Bačka Palanka Ambulanta Tovariševo Maršala Tita 54, 21424 Tovariševo Tel: 021/758-012

Domovi zdravlja Bačka Palanka – Dom zdravlja Bačka Palanka – Ambulanta Parage

Dom zdravlja dr Mladen Stojanović – Bačka Palanka Ambulanta Parage Kralja Petra I 6, 21434 Parage Tel: 021/206-6005