Domovi zdravlja Kikinda – Dom zdravlja Kikinda

Dom zdravlja Kikinda
Ulica: Krаljа Petrа I 106, 23000 Kikinda
Telefon: 0230/316-001

Zdravstvena Ambulanta I
Adresa: Kralja Petra I 106
I Reon ambulanta telefon: 422-767
IV Reon ambulanta telefon: .442-822
Zubna ambublanta /opšta stomatologija/ telefon: 422-346

Zdravstvena Ambulanta II
Adresa: Svetosavska 53
II Reon /ambulanta/ telefon:427-220
III Reon /ambulanta/ telefon: 436-241
III ambulanta telefon:423-912
Zubna ambulanta telefon:436-243

Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu dece
Adresa: Kralja Petra I 79
Telefon: 422-267

Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
Odeljenje za zdravstvenu zaštitu predškolske dece
Adresa: Kralja Petra I 77
Telefon: 422-516

Odeljenje za zdravstvenu zaštitu školske dece
Adresa: Kralaj Petra I 79
Telefon: 422-510

Služba za zdravstvenu zaštitu zaposlenih
Adresa: G. Drapšina – Čanad 68
Telefon: 425-360 tel.425-361

Zdravstvena Ambulanta IV
Adresa: G Drapsina – Čanad 68
Telefon: 425-360, 425-361

Odeljenje za Kućno lečenje i negu
Adresa: Save Tekelije 10
Telefon: 442-823

Zdravstvena Ambulanta III
Adresa Sterije Popovica BB
Telefon: 422-162

Zdravstvena Ambulanta V – Livnica
Adresa: Miloševački put 34
Telefon: 422-860

Služba za zdravstvenu zaštitu žena
Adresa: Đure Jakšića 110
Telefon: 062/885-1759
Telefon bolnice: 423-560

Zubna ambulanta škola Žarko Zrenjanin
Telefon: 423-520

Zubna ambulanta škola Sveti Sava
Telefon: 400-270

 

Zdravstvena ambulanta Iđoš
Adresa: Karađorđeva 1 tel.65-214

Zdravstvena ambulanta Novi Kozarci
Adresa: Kralja Petra I 117 tel.356-002

Zdravstvena ambulanta Mokrin
Adresa: Svetog Save 75 tel.61-112

Zdravstvena ambulanta Nakovo
Adresa: Slavka Rodica 58 tel.454-308

Zdravstvena ambulanta Rusko Selo
Adresa: Bratstva Jedinstva 160 tel.458-607

Zdravstvena ambulanta Bašaid
Adresa: Vojvođanska 57 tel.68-013

Zdravstvena ambulanta Sajan
Adresa: Velika 94 tel.66-005

Zdravstvena ambulanta Banatska Topola
Adresa: Nikole Tesle 2 tel.67-239

Zdravstvena ambulanta Banatsko Veliko Selo
Adresa: Sime Šolaje 11 tel.451-404

Preporuka strane: