Domovi zdravlja Kikinda

Domovi zdravlja Kikinda – Dom zdravlja Kikinda

Dom zdravlja Kikinda Ulica: Krаljа Petrа I 106, 23000 Kikinda Telefon: 0230/316-001 Zdravstvena Ambulanta I Adresa: Kralja Petra I 106 I Reon ambulanta telefon: 422-767 IV Reon ambulanta telefon: .442-822 Zubna ambublanta /opšta stomatologija/ telefon: 422-346 Zdravstvena Ambulanta…