Dr Čedomir Njegomir Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Dr Čedomir Njegomir Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir
Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Čedomir Njegomir Psihijatar
Dr Čedomir Njegomir psihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalistička psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Eksplorativni pregled – Cena: 4.000 din
Tokom eksplorativnog pregleda, kroz intervju i odgovarajuće testove (individualno) sa klijentom/kinjom, prolazimo kroz proces procene sa ciljem da se razjasni zbog čega je neophodan tretman i koliko će trajati.

Savetovanje – Cena: 3.000 din
Kroz savetovanje pružamo psihološku pomoć osobi sa problemom dajući joj stručne savete, uputstva, preporuke, sugestije itd. Sve to obavljamo kroz ljudski odnos međusobnog uvažavanja bez obzira da li se radi o učeniku, bračnim partnerima, zavisnicima ili nekome drugom.

Kontrolni pregled – Cena: 3.500 din
Kontrolni pregled koristimo kao prevenciju ponovnog razvoja psihičkih poremećaja. Pokazalo se da je najbolji način za sprečavanje ponavljanja problema upravo profesionalno praćenje i saradnja sa klijentom.

Kontrola komplijanse – Cena: 1.500 din
Kontrola komplijanse predstavlja kontrolu da li se propisana farmakoterapija adekvatno i u skladu sa uputstvima primenjuje. Adekvatna primena lekova predstavlja jedan od preduslova  za terapijsku efikasnost.

Individualna psihoterapija REBT orijentacije – Cena: 3.000 din
U zavisnosti od vrste problema sa kojim se pacijent javi, a nakon početnog intervjua i procene, klijent pristupa individualnoj, grupnoj i porodičnoj terapiji, kao i terapiji zavisnika od alkohola tokom kojih se radi na rešavanju postojećeg problema.

Porodična terapija – Cena: 3.000 din
Kroz razgovor sa članovima porodice rešavamo probleme u njihovim odnosima, a koji utiču na funkcionisanje pojedinca i njegovo psihičko dobrostanje.

Procena intelektualnih funkcija sa procenom ograničenja – Cena: 3.000 din
Procena psihičkog stanje dementnih osoba uključujući MMST.

Lečenje depresije – Cena: 3.000 din
Nakon pravilnog postavljanja dijagnoze, pristupamo lečenju depresije kroz adekvatan vid psihoterapije, a koji odgovara pacijentu i njegovom sklopu ličnosti. Ukoliko je depresija toliko uznapredovala da ometa psihoterapiju, uvodi se odgovarajuća farmakoterapija kako bi se simptomi depresije ublažili.

Ispisivanje recepta – Cena: 1.000 din

Davanje izveštaja za produžetak terapije – Cena: 2.000 din

Biografija doktora: Dr Čedomir Njegomir Psihijatar

Dr Čedomir Njegomir psihijatar

Dr Čedomir Njegomir rođen je 1959. godine u Prigrevici, opština Apatin. Završio osnovu školu u Prigrevici i gimnaziju u Apatinu. Sa dosta uspeha učestvovao je u mnogim takmičenjima iz prirodnih nauka. U roku je završio Medicinski fakultet u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 8.84 i ocenom 10 iz psihijatrije.

Zbog ratnih okolnosti, duže vreme je radio kao lekar po selima i stekao veliko iskustvo. Godine 1999. završio je specijalizaciju iz psihijatrije u Novom Sadu, odličnom ocenom. Pored psihijatrije, edukovao se iz racionalno emotivno bihevioralne terapije (REBT). Radio kao psihijatar u Apatinu i Novom Sadu punih 11 godina, a 2010. godine otvorio je sopstvenu privatnu ordinaciju. Od tada radi isključivo u privatnoj praksi. Najviše uspeha ima u tretmanu depresivnih poremećaja uključujući i bipolarne afektivne poremećaje, zatim u tretmanu svih vrsta neurotskih poremećaja, pishosomatskih bolesti i lečenju psihoseksualne disfunkcije.

Zakazivanje pregleda

Dr Čedomir Njegomir

PsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir

Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Čedomir Njegomir, psihijatar, pružiće Vam sve vrste psihijatrijskih usluga. Individualna i grupna psihoterapija, dijagnostika i lečenje depresije, anksiozni poremećaji i drugi psihički problemi i poremećaji, procena ličnosti i sposobnosti sa nalazom. U ugodnom ambijentu, kroz odnos uvažavanja klijentove ličnosti i izuzetnu profesionalnost dr Čedomir Njegomir će uspešno rešiti svaki Vaš problem. Dođite i uverite se.

Psihijatrijska ordinacija Dr Čedomir Njegomir
Joakima Vujića 8/I stan 4
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: