Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar
Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Smetnje u razvoju

Autizam

Hiperkinetski poremećaj (AD HD)

Anksioznost kod dece i mladih

Depresija kod dece i mladih

Bipolarni poremećaji

Shizofrenija

Poremećaji u ishrani (anoreksija, bulimija)

Problemi uklapanja u društvo

Adolescentna kriza

Poremećaji seksualnog identiteta

Poremećaji ponašanja

Biografija doktora: Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar

Dr Dragan Mitrović Neuropsihijatar

Dr Dragan Mitrović, neuropsihijatar, studije medicine završio je na Univerzitetu u Novom Sadu 1979. godine. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije položio je 1986. godine, magistrirao 1984, a doktorirao 1994. godine. Doktorsku disertaciju je radio delom na Univerzitetu Zapadnog Ontarija, gde je proveo 4 meseca, tokom 1990. godine.  U zvanje asistenta izabran je prvi put 1986. godine, a  2007. godine je izabran u zvanje redovnog profesora na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Od 1982. godine, odnosno od početka rada na Klinici za neurologiju, psihijatriju i mentalno zdravlje, kako se tada zvala, dr Dragan Mitrović je radio sa decom i mladima sa neuropsihijatrijskim problemima. Intezivan razvoj saznanja u ovoj oblasti doveo je do potrebe da se posebno razvijaju dečija neurologija i dečija psihijatrija, tako da se dr Mitrović od 1994. godine bavi isključivo psihijatrijskim poremećajima kod dece i adolescenata. Kako bi što adekvatnije odgovorio ovom zadatku, u to vreme je  proveo je 4 meseca na studijskom putovanju u Sidneju (Australija),  zemlji koja prednjači u svetu po razvijenosti psihijatrijske zaštite uopšte, a posebno mladih. Navedeni boravak mu je omogućio da usmeri razvoj dečije i adolescentne psihijatrijske službe, na čijem je čelu bio proteklih 20 godina, u pravcu moderne psihijatrije. Takođe, od 2002. do 2006. godine bio je i upravnik Klinike za psihijatriju KVC u Novom Sadu.

Pored stručnog rada, dr Dragan Mitrović je autor velikog broja radova, mentor brojnih studentskih, magistarskih i nekoliko doktorskih radova. Održao je veliki broj različitih predavanja, uključujući i nekoliko uvodnih, na skupovima nacionalnog značaja. Takođe je na gradskom i pokrajinskom nivou vodio nekoliko projekata usmerenih ka prevenciji mentalnih poremećaja mladih, a bio je član  Komisije za mentalno zdravlje adolescenata, pri Ministarstvu zdravlja RS.

Učestvovao je u većem broju kliničkih studija vezanih za uvođenje novih lekova kod dece u obolele od shizofrenije, bipolarnog poremećaja i autizma, te na taj način stekao značajna iskustva sa savremenim farmakoterapijskim dostignućima većeg broja lekova.

Najčešći poremećaji sa kojima je do sada radio odnose se na autistične i hiperkinetske poremećaje kod dece, kao i na anksiozne i depresivne poremećaje kako kod dece, tako i kod adolescenata i mladih, te na afektivne i shizofrene poremećaje kod adolescenata i mladih. U radu primenjuje eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji znanja iz biološke psihijatrije uz psihoterapijsku podršku. Edukovan je u racionalno-emocionalno-bihevioralnoj terapiji (REBT), a poseban akcenat usmeren mu je ka odrastanju kao osnovnom izazovu u razvoju svake osobe.

Član je DLV, Srpskog lekarskog društva i Društva za dečiju i adolescentnu psihijatriju Srbije, kao i Svetskog udruženja za ranu prevenciju psihijatrijskih poremećaja.

Zakazivanje pregleda

Dr Dragan Mitrović

NeuropsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Dragan Mitrović, neuropsihijatar, vlasnik je psihijatrijske ordinacije Psychiatria Nova, u Novom Sadu. Njegova specijalnost su psihički poremećaji kod dece i adolescenata. Smetnje u razvoju, autizam, hiperkinetski poremećaj (AD HD), anksioznost kod dece i mladih, depresija kod dece i mladih, bipolarni poremećaji, shizofrenija, poremećaji u ishrani, problemi uklapanja u društvo, adolescentna kriza itd.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: