Dr Jelena Mučibabić Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Dr Jelena Mučibabić Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Jelena Mučibabić Psihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Reakcija na stres

Anksioznost

Fobije

Opsesivno-kompulsivni poremećaji

Panični poremećaji

Posttraumatski stresni poremećaji

Psihosomatski poremećaji

Depresija

Bipolarni poremećaji

Psihoze

Shizofrenija

Demencija

Poremećaji ličnosti

Alkoholizam

Poremećaji spavanja

Seksualne disfunkcije

Partnerski, bračni i porodični problemi

Biografija doktora: Dr Jelena Mučibabić Psihijatar

Dr Jelena Mučibabić  rođena je 1982. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila osnovnu  i srednju medicinsku školu. Studije medicine upisala je školske 2001/2002.godine a završila 2007. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.Tokom studija bila je nagradjena  stipendijom Ministarstva prosvete u trajanju od 5 godina.

Profesionalno iskustvo stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila 7 godina.    Specijalističke studije iz psihijatrije, započela je 2012. godine a završila 2016. godine. U okviru specijalizacije aktivno je proširivala svoja znanja  kao polaznik  brojnih kurseva i  naučnih skupova.

Tokom 2010.godine prisustvovala je naučnom simpozijumu  „ 5th Adriatic drug addiction treatment conference“, „7th Seea symposium on addictive behaviors.“ (Ohrid, Makedonija)

Tokom 2013.godine pod pokroviteljstvom  UN kancelarije za borbu protiv droge i kriminala upotpunila je svoje stručno znanje sa osnovnim elementima kognitivno bihejvioralne terapije u radu sa različitim problematičnim populacijama. Pohadjala je i  edukaciju  „Elementi psihosocijalnog tretmana  i osnovne veštine savetovanja.“

Zahvaljujući pomenutoj edukaciji usvojila je osnovne veštine motivacionog intervjua.

2014.godine održala je edukativni kurs namenjen lekarima opšte prakse o  prepoznavanju  problematičnog ponašanja i motivisanju klijenta na stadijume pomene a u cilju korekcije maladaptivnog funkcionisanja, na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Vojvodine.

Od 2009.-2015. godine aktivno je učestvovala u timu, kao predavač, na projektu u organizaciji Crvenog krsta Novog Sada pod nazivom  „ Prevencija bolesti zavisnosti u osnovnim i srednjim školama.“

Od 2012.-2017. godine bila je angažovana  kao asistent na Katedri za psihijatriju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu.

Dr Jelena Mučibabić, psihijatar, od 24. januara 2017.godine član je  stručnog tima psihijatrijske ordinacije Psychiatria Nova, u Novom Sadu,  gde se bavi  mentalnim poremećajima adultne populacije. Psihosomatski poremećaji, anksioznost, fobije, panični poremećaji, bipolarni poremećaji, psihoze, depresija, demencija, poremećaji ličnosti, alkoholizam  itd.

U svom radu kombinuje  savetodavne tehnike, različite psihoterapijske intervencije kao i biološke metode lečenja, odnosno farmakoterapijski pristup.

Osnovni principi njenog rada su:

  • glavno sredstvo terapijske pomoći je to što se pacijent potpuno otvara drugoj osobi
  • formiranje bliske i brižne terapijske veze je jedan od najvažnijih  ciljeva, čime se postiže korektivno emocionalno iskustvo za klijenta
  • pružanje podrške od strane terapeuta  koji vas blisko poznaje što deluje izuzetno ohrabrujuće za Vaš dalji napredak
  • otvorenost, iskrenost i bezuslovno prihvatanje klijenta
  • individualni pristup i prilagodjavanje potrebama svakog pojedinačnog klijenta
  • interpersonalni problemi klijenta razradjuju se u datom trenutku „ovde i sada“ kroz terapijski donos
  • primena olakšavajućih metoda za  podsticanje klijenta i razvijanje sposobnosti da preuzmu odgovornost.

Pruža mogućnost rada i putem skype, kao i preglede u okviru terenskih poseta.

„ Mi smo rizničari tajni. Pacijenti nam svakodnevno ukazuju čast poveravajući nam svoje tajne, koje često pre toga nisu nikada ni sakim delili. Primanje takvih tajni je privilegija veoma malog broja ljudi.“   Irvin  D. Yalom

Zakazivanje pregleda

Dr Jelena Mučibabić

PsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Jelena Mučibabić, psihijatar, u psihijatrijskoj ordinaciji Psychiatria Nova, u Novom Sadu, bavi se mentalnim poremećajima odraslih. Anksioznost, fobije, psihoze, depresija, demencija, poremećaji ličnosti, alkoholizam, partnerski, bračni i porodični problemi itd.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled