Dr med. Olivera Lukić Kardiolog- Poliklinika Dr Brana Kovačević

Dr med. Olivera Lukić Kardiolog- Poliklinika Dr Brana Kovačević

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr med. Olivera Lukić Kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika dr Brana Kovačević

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Prvi kardiološki pregled sa EHO-om, Cena: 5500,00 dinara.
Ova varijanta prvog kardiološkog pregleda uključuje EKG, specijalistički pregled i ECHO, a traje oko 45-60 minuta. Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta. Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Popred toga, ECHO otkriva i da li imate neku srčanu manu, urođenu ili stečenu.

Prvi kardiološki pregled bez EHO-a, Cena: 4000,00 dinara.
Prvi kardiološki pregled uključuje EKG i specijalistički pregled, a traje oko 30 minuta. Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Kardiološka kontrola sa EHO-om, Cena: 4500,00 dinara.
Ova vrsta kontrole podrazumeva snimanje EKG, specijalistički pregled i ECHO. Kardiološka kontrola je neophodna kako bi se prekontrolisalo stanje organizma i rezultati nakon terapije i uporedilo sa pređašnjim stanjem, te kako bi se odredila buduća terapija i lečenje.

Kardiološka kontrola BEZ EHO-a, Cena: 3500,00 dinara.
Pacijent se može odlučiti i za kardiološku kontrolu bez ehokardiografije, u tom slučaju obavlja se EKG i specijalistički pregled. Kardiološka kontrola je neophodna kako bi se prekontrolisalo stanje organizma i rezultati nakon terapije i uporedilo sa pređašnjim stanjem, te kako bi se odredila buduća terapija i lečenje.

EHO kod odraslih (echokardiografija tj. ultrazvuk srca), Cena: 3500,00 dinara.
Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Pored toga, ECHO otkriva postojanje neke srčane mane, urođene ili stečene. Za ultrazvuk srca se koristi sonda koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša. Metoda je neinvazivna i bezbolna, bez štetnih dejstava.

Test opterećenja na pokretnoj traci, Cena: 3500,00 dinara.
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Biografija doktora: Dr med. Olivera Lukić Kardiolog

Dr med. Olivera Lukić Rođena je 1967. godine. Medicinski fakultet u Novom Sadu završila 1993. god. Specijalizaciju iz Interne medicine završila je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Odbranila subspecijalistički rad iz Kardiologije na temu „Sinkope – nedoumice u svakodnevnoj praksi”, 2003. godine. Od 1996. do 2000. godine radila je na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, a od 2000. do. 2009. god. u Zavodu za zdravstvenu zaštitu (ZZZZ) radnika Železnice Srbije na Internom odeljenju u Novom Sadu. U periodu od 2009. do 2015. godine zaposlena u stalnom radnom odnosu u privatnoj praksi, a od 2015. do 2019.godine radila je u ZZZZ radnika Novi Sad u specijalističko-konsultativnoj službi za ocenu radne sposobnosti.

Od jula 2019. godine stalno je zaposlena u Poliklinici „Dr Brana Kovačević”.

Zakazivanje pregleda

Dr med. Olivera Lukić

KardiologMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr med. Olivera Lukić, kao kardiolog zaposlena u Poliklinici Dr Brana Kovačević, obavlja sve kardiološke usluge: specijalistički pregled, EKG, EHO (ultrazvuk srca) kod odraslih, test opterećenja – ergometrija na pokretnoj traci.

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled