Dr Milena Mirković Pokrajac Kardiolog – Poliklinika Dr Brana Kovačević

Dr Milena Mirković Pokrajac Kardiolog – Poliklinika Dr Brana Kovačević

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Milena Mirković Pokrajac Kardiolog
Dr Milena Mirković Pokrajac kardiolog

Medicinske usluge

Biografija doktora

Poliklinika Dr Brana Kovačević Novi Sad

Medicinske usluge

ECHO kod odraslih (echokardiografija tj. ultrazvuk srca), Cena: 2800,00 dinara.
Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Pored toga, ECHO otkriva postojanje neke srčane mane, urođene ili stečene. Za ultrazvuk srca se koristi sonda koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša. Metoda je neinvazivna i bezbolna, bez štetnih dejstava.

Prvi kardiološki pregled bez ECHO-a, Cena: 3700,00 dinara.
Prvi kardiološki pregled uključuje EKG i specijalistički pregled, a traje oko 30 minuta. Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta.

Prvi kardiološki pregled sa ECHO-om, Cena: 4500,00 dinara.
Ova varijanta prvog kardiološkog pregleda uključuje EKG, specijalistički pregled i ECHO, a traje oko 45-60 minuta. Specijalistički pregled, pored snimanja EKG-a, podrazumeva razgovor sa kardiologom, pri čemu se lekar informiše o tegobama i faktorima rizika kod pacijenta. Uključen je i fizikalni pregled kojim se otkrivaju mogući znaci bolesti, analiziranje snimljenog EKG-a i donesenih laboratorijskih nalaza, edukacija pacijenta. Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka, odnosno daje uvid u to da li ste preboleli infarkt (a da to niste ni znali). Popred toga, ECHO otkriva i da li imate neku srčanu manu, urođenu ili stečenu.

ECHO kardiografija kod dece, Cena: 3300,00 dinara.
Obzirom da je ehokardiografija bezbolna i neinvazivna metoda ultrazvuka srca, primenjiva je i u najranijem uzrastu deteta. Ehokardiografija srca služi za otkrivanje bolesti srčanog mišića i zalistaka. Pored toga, ECHO otkriva i da li imate neku srčanu manu, urođenu ili stečenu.

Kardiološka kontrola SA ECHO-om, Cena: 3500,00 dinara.
Ova vrsta kontrole podrazumeva snimanje EKG, specijalistički pregled i ECHO. Kardiološka kontrola je neophodna kako bi se prekontrolisalo stanje organizma i rezultati nakon terapije i uporedilo sa pređašnjim stanjem, te kako bi se odredila buduća terapija i lečenje.

Kardiološka kontrola BEZ ECHO-a, Cena: 3200,00 dinara.
Pacijent se može odlučiti i za kardiološku kontrolu bez ehokardiografije, u tom slučaju obavlja se EKG i specijalistički pregled. Kardiološka kontrola je neophodna kako bi se prekontrolisalo stanje organizma i rezultati nakon terapije i uporedilo sa pređašnjim stanjem, te kako bi se odredila buduća terapija i lečenje.

Kardiološka konsultacija, Cena: 500 - 1000,00 dinara.
Ovo je varijanta ukoliko se kardiološka konsultacija zakaže nakon više od mesec dana od pregleda. Konsultacija ne uključuje EKG. Kardiološka konsultacija podrazumeva postavljanje određenih pitanja kardiologu, u vezi sa kojima imate eventualne nedoumice.

Kardiološka konsultacija, Besplatno!
Ukoliko se kardiološka konsultacija zakaže do mesec dana posle pregleda, ona se ne naplaćuje. Konsultacija ne uključuje EKG. Kardiološka konsultacija podrazumeva postavljanje određenih pitanja kardiologu, u vezi sa kojima imate eventualne nedoumice.

Holter EKG (24-časovno praćenje EKG-a tj. srčanog rada), Cena: 2800,00 dinara.
Holter EKG je mali uređaj koji beleži električnu aktivnost srca tokom 24 časa. Ova metoda se radi  pacijentima koji imaju osećaj lupanja i preskakanja srca, vrtoglavice, gubitke svesti, bol u grudima ili drugu tegobu koja pobuđuje sumnju na zekrečenost krvnih sudova. Takođe je metoda preporučljiva onima koji upotrebljavaju Cialis, Levitru ili Viagru, jer jedino tako mogu da provere rad srca tokom seksualne aktivnosti.

Holter pritiska (24-časovno praćenje krvnog pritiska), Cena: 2500,00 dinara.
Ovo je jednostavna metoda pomoću koje se otkriva povišen krvni pritisak, pri čemu se dobija uvid u celodnevne i noćne vrednosti pritiska. Holter pritiska je veoma značajan, obzirom da kod velikog broja stanovništva povišen pritisak ne nosi nikakve simptome, zbog čega lečenje krvnog pritiska kasno počinje, najčešće posle ozbiljnih komplikacija i invalidnosti (infarkt, šlog, bubrežna slabost...).

Test opterećenja na pokretnoj traci, Cena: 3500,00 dinara.
Test opterećenja srca je metoda kojom se otkriva da li pacijent ima predispozicije za infarkt srca. Preporučuje se osobama koje imaju bolove u grudima, gušenje, ali i osobama koje nemaju tegobe, a koje imaju neki od faktora rizika (hipertenziju, pušenje, stres, povećane masnoće, povećan šećer, genetsku predispoziciju).

Specijalistički pregled + dopler krvnih sudova nogu, Cena: 4000,00 dinara.
Color Doppler krvnih sudova nogu je bezbolna i bezopasna ultrazvučna metoda, kojom se pregledaju krvni sudovi na nogama. Cilj pregleda je utvrditi da li je došlo do oštećenja vena, a to se postiže merenjem intenziteta protoka i smera strujanja krvi kroz venu. Ako ima oštećenja, određuje se i njegov stepen. Ovom metodom se otkriva funkcija venskog sistema i moguće prisustvo tromboza vena.

Specijalistički pregled + dopler krvnih sudova ruku, Cena: 4000,00 dinara.
Color Doppler krvnih sudova ruku je bezbolna i bezopasna ultrazvučna metoda, kojom se pregledaju krvni sudovi na rukama. Cilj pregleda je utvrditi da li je došlo do oštećenja vena, a to se postiže merenjem intenziteta protoka i smera strujanja krvi kroz venu. Ako ima oštećenja, određuje se i njegov stepen. Ovom metodom se otkriva funkcija venskog sistema i moguće prisustvo tromboza vena.

Specijalistički pregled + dopler karotida i a. vertebralis, Cena: 3500,00 dinara.
Dopler karotida se i krvnih žila vrata radi se pacijentima sa vrtoglavicama, zujanjem u ušima, nestabilnosti pri hodanju, kao i onima koji su imali moždani udar ili gubili svest. Preventivni pregled karotida se obavlja kod osoba bez tegoba, sa faktorima rizika kao što su starost preko 40 godina, šećerna bolest, povišen pritisak, pušenje, kontinuirani stres, visok nivo masnoća u krvi ili ako su im roditelji ili bliski srodnici imali moždani udar, srčani  infarkt ili iznenadnu smrt.

Dopler krvnih sudova vrata, Cena: 2800,00 dinara.
Dopler krvnih sudova vrata služi za procenu zakrečenja karotidnih i vertebralnih arterija. Ova metoda uočava postojanje predispozicije za nastanak šloga. Preporučuje se pušačima, dijabetičarima, osobama sa vrtoglavicama, gubicima svesti, nesigurnosti pri hodu, povišenim krvnim pritiskom, kao i ponima čiji su roditelji imali šlog ili infarkt.

Dopler krvnih sudova glave (TCD-Willisov šestougao i vertebro-bazilarni sliv) - Cena: 4.000 din
Kolor dopler je bezbolna i neinvazivna dijagnostička metoda koja nam daje uvid u stanje krvnih sudova i protok kroz krvne sudove vrata i glave. Doplerom se uočavaju suženja, proširenja (aneurizme), i naslage na krvnim sudovima i druge anomalije. Uvidom u stanje krvnih sudova vrata i glave mogu se izbeći opasna vaskularna oboljenja, poput moždanog udara. Pregled se preventivno preporučuje svima, a posebno pacijentima koji imaju vrtoglavice, neurološka oboljenja, povišen krvni pritisak, povišen holesterol i trigliceride, dijabetes i gojaznost, osobama koje su imale moždani udar, pušačima i osobama sa genetskim predispozicijama.

Dopler VB sliva, Cena: 2000,00 dinara.
Dopler VB sliva služi za analizu cirkulacije bazilarne arterije - vertebrobazilarnog sliva. Metoda je bezbolna i neinvazivna. Radi se pacijentima koji imaju vrtoglavice, zujanje u ušima, nestabilnost pri hodu, promene u vidu, govoru, gutanju, ili su imali moždani udar ili gubitak svesti.

Biografija doktora: Dr Milena Mirković Pokrajac Kardiolog

Dr Milena Mirković Pokrajac kardiolog

Dr Milena Mirković Pokrajac završila je Medicinski fakultet u Novom Sadu 1995. godine, gde joj je prosečna ocena bila 9,23. U periodu od 1996. do 2009. godine bila je zaposlena na Institutu za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici. Specijalistički ispit iz Interne medicine polaže u martu 2002. godine, a subspecijalistički ispit iz Kardiologije polaže u februaru 2008. godine.

Od janura 2009. godine, dr Mirković Pokrajac je stalno zaposlena u poliklinici Dr Brana Kovačević.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Dr Brana Kovačević

Mičurinova 28
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Milena Mirković Pokrajac, kao kardiolog zaposlen u Poliklinici Dr Brana Kovačević, obavlja sve kardiološke usluge: specijalistički pregled, ECHO, holter EKG i pritiska, dopler karotida, kolor dopler dupleks sken vena i arterija nogu i ruku itd.

Poliklinika Dr Brana Kovačević
Mičurinova 28
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Preporuka strane: