Dr Nebojša Baračkov Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Dr Nebojša Baračkov Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Psihijatrijska ordinacija Baračkov
Kosovska 13
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Nebojša Baračkov Psihijatar
Dr Nebojsa Barackov psihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Psihijatrijska ordinacija Baračkov, Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Eksplorativni pregled – Cena: 2.500 din
Tokom ovog pregleda, kroz intervju i odgovarajuće testove (individualno) sa klijentom/kinjom, prolazimo kroz proces procene sa ciljem da se razjasni zbog čega je neophodan tretman i koliko će on trajati.

Psihoterapija – Cena: 2.500 din
U zavisnosti od vrste problema sa kojim se pacijent javi, a nakon početnog intervjua i procene, klijent pristupa individualnoj ili grupnoj terapiji (porodična, bračna i terapija zavisnika) tokom kojih se radi na rešavanju postojećeg problema.

Savetovanje – Cena: 2.000
Pružamo psihološku pomoć osobi sa problemom dajući joj stručne savete, uputstva, preporuke, sugestije itd. Sve to obavljamo kroz ljudski odnos međusobnog uvažavanja bez obzira da li se radi o učeniku, bračnim partnerima, narkomanima ili nekome drugom.

Kontrolni pregled – Cena: 2.000 din
Koristimo ga kao prevenciju ponovnog razvoja psihičkih poremećaja. Svaki psihički poremećaj zahteva profesionalno praćenje i saradnju sa terapeutom.

Kontrola komplijanse – Cena: 1.500 din
Kontrolišemo da li se propisana farmakoterapija adekvatno i u skladu sa uputstvima primenjuje. Adekvatna primena lekova predstavlja jedan od preduslova za terapijsku efikasnost.

Psihoterapijska grupa – Cena: 2.000 din
Ukoliko se prilikom inicijalnog intervjua pokaže da su vrsta problema koju pacijent ima i tip ličnosti takvi da mu odgovara rad u grupi, osoba se priključuje grupi ljudi sa slučnim problemima.

Porodična terapija – Cena: 3.000 din
Porodična terapija ili u žargonu nazvana bračna terapija predstavlja način da se na stručan način pozabavimo partnerskom problematikom.

Urin test ciljani – Cena: 2.000 din
Koristimo ga radi detektovanja određene supstance u organizmu. Upotrebljava se npr. prilikom terapije zavisnosti, kako bismo utvrdili da li je pomenuta supstanca unošena u organizam ili ne.

Urin test panel 5 supstanci – Cena: 2.500 din
Koristimo ga radi detektovanja pet psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Urin test panel 10 supstanci – Cena: 3.500 din
Koristimo ga radi detektovanja deset psihoaktivnih supstanci u organizmu.

Procena ličnosti sa nalazom – Cena: 4.000 din
Na osnovu ciljanih psiholoških testova ličnosti i intervjua, a uz opservaciju ponašanja, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije ispitanika, obavlja se procena ličnosti.

Procena ličnosti i intelektualnog funkcionisanja sa nalazom – Cena: 5.500 din
Na osnovu intervjua i ciljanih psiholoških testova ličnosti i inteligencije, uz opservaciju ponašanja, neverbalne komunikacije i generalne ekspresije ispitanika, obavlja se procena ličnosti i intelektualnog funkcionisanja.

Procena intelektualnih funkcija sa procenom organiciteta – Cena: 3.500 din
Na osnovu ciljanih psiholoških testova, obavlja se procena intelektualnih funkcija i organskih oštećenja (nakon moždanog udara, povrede i sl.).

Doplata za kućnu posetu – Cena: 3.500 din
Ukoliko ste iz nekog razloga sprečeni da dođete u ordinaciju obavljamo i kućne posete.

Kontrola detoksikacije (dan) – Cena: 20.000 din
Obavljamo kontrolu detoksikacije organizma u kontrolisanim uslovima tokom terapije zavisnosti.

Biografija doktora: Dr Nebojša Baračkov Psihijatar

Dr Nebojsa Barackov psihijatar

Završio je Srednju medicinsku školu 7. april u Novom Sadu, gde je kasnije upisao i Medicinski fakultet. Nakon završenih studija, upisao je specijalizaciju iz oblasti psihijatrije i 2007. godine položio specijalistički ispit. Svoje bogato radno iskustvo stekao je tokom 8 godina rada kao psihijatar na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radio od 2002. do 2010. godine. Radio je na više odeljenja i organizacionih jedinica, ali se najduže zadržao na Odeljenju za bolesti zavisnosti.

Početkom 2010. godine, tačnije od 04.05.2010. godine započeo je samostalan rad u okviru Specijalističke psihijatrijske ordinacije Baračkov.

Specijalnost su mu depresija, anksiozni poremećaji, fobije, lečenje zavisnosti (alkoholizam, narkomanija, kocka), bračna terapija, porodična terapija. Član je Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a Vlade Republike Srbije i Ekspertske grupe za zdravlje mladih Vlade Republike Srbije. Angažovan je kao projekt menadžer na projektima Ministarstva zdravlja Republike Srbije u oblasti prevencije HIV/AIDS-a za vulnerabilne populacije. Kao član Komisije za borbu protiv HIV/AIDS-a, angažovan je u izradi Nacionalne strategije za HIV/AIDS Republike Srbije za periode 2005-2010. godine i 2011-2015. godine. Kao član Ekspertske grupe za zdravlje mladih Vlade Republike Srbije, učestvovao je u izradi nacionalne Strategije za razvoj i zdravlje mladih. Učestvovao je u izradi Akcionog plana politike za mlade Izvršnog veća AP Vojvodine. Učestvovao je u projektu “Edukativni karavan“ za Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije tokom 2008-2009. godine. Učestvovao je u preko 20 projekata Škola za vršnjačke edukatore u oblasti prevencije bolesti zavisnosti udruženja “Prevent” kao trener u 14 gradova Srbije.

Učešćem u izradi priručnika Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine (2008.), dajući autorski doprinos za oblast prevencije narkomanije, prerastao je u zvanični kurikulum za prosvetne radnike u srednjim školama u oblasti zdravstvene prevencije.

Svoje dugogodišnje iskustvo u lečenju bolesti zavisnosti publikovao je u više stručnih časopisa, priručnika i drugih publikacija:

  • Viktimologija i alkoholisanost – Doroški, M., Baračkov, N.; Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, 2002.
  • Zavisnost od droga – Vučković, N. i sar; Novi Sad, 2004.
  • Strategija za razvoj i zdravlje mladih u Republici Srbiji – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije 2006.
  • Zavisnost od droga i HIV/AIDS infekcija – Vučković, N., Baračkov, N.; Novi Sad, 2006.
  • Droge od zabave do bolesti – Vučković, N. i sar.; Novi Sad, 2007.
  • Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije, 2008.
  • Priručnik za vršnjačke edukatore iz oblasti primarne prevencije bolesti zavisnosti – Baračkov, N. i sar.; Udruženje Prevent, 2009.
  • Vodič za rad na terenu, kako približiti prevenciju HIV-a ranjivim grupama – grupa autora; Ministarstvo zdravlja R.Srbije, 2010.

Zakazivanje pregleda

Dr Nebojša Baračkov

PsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Kosovska 13
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Baračkov

Kosovska 13
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Nebojša Baračkov – psihijatar, pruža sledeće medicinske usluge: psihijatrijski pregled, propisivanje terapije, psihoterapija, grupna psihoterapija, porodična terapija, savetovanje, treninzi i radionice, procena ličnosti, psihološko testiranje, kućna poseta, urin test na supstance, program detoksikacije, pisanje nalaza radi ostavljanja testamenta ili zaključivanja ugovora (testatorske sposobnosti).

Psihijatrijska ordinacija Baračkov
Kosovska 13
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: