Dr Slađana Martinović Mitrović Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Dr Slađana Martinović Mitrović Psihijatar – Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Slađana Martinović Mitrović Psihijatar
Dr Slađana Martinović Mitrović psihijatar

Medicinske usluge

Biografija doktora

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Reakcija na stres

Anksioznost

Fobije

Opsesivno-kompulsivni poremećaji

Panični poremećaji

Posttraumatski stresni poremećaji

Psihosomatski poremećaji

Depresija

Bipolarni poremećaji
Psihoze

Shizofrenija

Demencija

Poremećaji ličnosti

Alkoholizam

Poremećaji spavanja

Seksualne disfunkcije

Partnerski, bračni i porodični problemi

Biografija doktora: Dr Slađana Martinović Mitrović Psihijatar

Dr Slađana Martinović Mitrović psihijatar

Dr Slađana Martinović Mitrović rođena je 1975. godine u Loznici, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studije medicine, a kasnije i specijalističke studije iz psihijatrije, završila je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Profesionalno iskustvo stekla je na Klinici za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine, gde je radila deset godina, sve do prelaska u privatnu praksu, juna 2014. godine.

Dr Slađana Martinović Mitrović bavi se dijagnostikom i lečenjem psihijatrijskih poremećaja kod odraslih, oslanjajući se na eklektički pristup, zasnovan na kombinaciji principa biološke psihijatrije i psihoterapije, u skladu sa individualnim potrebama svakog pojedinačnog klijenta. Osnovni nivo edukacije iz transakcione analize (diploma za TA 101) završila je 2005. godine, a nakon toga pet godina pohađala edukaciju iz integrativne psihoterapije. U cilju unapređenja stručnih znanja, 2012. godine boravila je u studijskoj poseti u ustanovama za psihijatrijsko lečenje i rehabilitaciju u Holandiji.

Početkom 2008. godine, odbranila je magistarsku tezu iz oblasti neurofiziologije, nakon čega je izabrana u zvanje asistenta na Katedri za psihijatriju i medicinsku psihologiju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu. Trenutno se nalazi pred odbranom doktorske disertacije. Aktivno se bavila naučno-istraživačkim radom iz oblasti psihijatrije, autor je i koautor brojnih naučnih publikacija, objavljenim u domaćim i svetskim časopisima, kao i učesnik brojnih domaćih i međunarodnih stručnih skupova. Koautor je u nekoliko monografija i priručnika. Kao član stručne komisije Ministarstva zdravlja Republike Srbije, učestvovala je u izradi Nacionalnog vodiča za lečenje alkoholizma.

Dr Slađana Martinović Mitrović participirala je u realizaciji nekoliko gradskih i republičkih projekata usmerenih na prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti, a učestvovala je i kao istraživač u kliničkoj studiji posvećenoj novim lekovima u tretmanu bipolarnog poremećaja.

Član je Društva lekara Vojvodine i Srpskog lekarskog društva.

Zakazivanje pregleda

Dr Slađana Martinović Mitrović

PsihijatarMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova

Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Slađana Martinović Mitrović, psihijatar, u psihijatrijskoj ordinaciji Psychiatria Nova, u Novom Sadu, bavi se mentalnim poremećajima odraslih. Anksioznost, fobije, psihoze, depresija, demencija, poremećaji ličnosti, alkoholizam, partnerski, bračni i porodični problemi itd.

Psihijatrijska ordinacija Psychiatria Nova
Alekse Šantića 74, II sprat
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: