Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista – Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss
Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista, zadnji segment oka
Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista Novi Sad

Medicinske usluge

Biografija doktora

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar Orasis Swiss Novi Sad

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Hirurgija ablacije retine - pneumatska retinopeksija
Pneumatska retinopeksija je indikovani metod lečenja sveže, nekomplikovane ablacije sa rupturom retine u gornjoj polovini oka. Rupturu iznutra zatvara ubačeni resorbujući gas, retina naleže a ruptura se trajno zavari laserom ili hlađenjem. Sa ovom kratkotrajnom intervencijom moguće je rešiti uspešno 80% slučajeva nekomplikovane ablacije retine kod za to pogodnih slučajeva.

Hirurgija ablacije retine - virektomija
Vitrektomija je operacija koja se obično radi kod komplikovanih slučajeva ablacije retine i to u unutrašnjosti oka. Potpuno se odstrani staklasto telo iz oka, skidaju sve membrane a oko rupture i na periferiji laserom se izazovu ožiljci. Ovo su veoma složene operacije koje zahtevaju precizne aparate, sisteme za gledanje pod mikroskopom u toku intervencije, fine instrumente, razne tečnosti i gasove za naleganje i održavanje mrežnjače na mestu. Kod najtežih slučajeva se koristi silikonsko ulje kao dugotrajnija unutrašnja tamponada.
U unutrašnjosti oka i na mrežnjači se nalaze veoma osetljive i složene strukture, a takve su i same operacije, koje u oko 20% komplikovanih slučajeva ablacije retine zahtevaju više ponovnih intervencija.

OCT – optička koherentna tomografija  vidnog živcanervnih vlakana i/ili makule (centra jasnog vida na mrežnjači) savremena, precizna metoda za dijagnostiku i praćenje bolesti na očnom dnu koje uzrokuju oštećenje vida. Značajna kod  glaukoma, šećerne bolesti i staračke degeneracije makule.

Ultrazvuk oka
Ultrazvučnu dijagnostiku koristimo kako bi dobili uvid u stanje unutrašnjosti oka i orbite. Jedino se uz pomoć ultrazvuka može videti kakvo je stanje u dubini oka (kod zamućene rožnjače, guste katarakte, izliva krvi u oko).

Laser tretmani fotokoagulacija retine
Fotogoagulacija je invazivna terapijska metoda koja se najčešće koristi kod lečenja oboljenja mrežnjače (retine). Zasniva se na primeni laserskog svetla sasatavljenog od jedne ili više posebnih talasnih dužina.

Pars plana vitrektomija, tamponada gasom ili silikonskim uljem
Par plana vitrektomija je jedna od najsloženiji operacija. Cilj operacije je rekonstrukcija zadnjeg segmenta oka, često u kombinaciji sa operacijom  katarakte.

Konvencionalne metode operacije ablacije retine  je postavljanje spolja na očnu jabučicu cirkularne trake ili različitih sunđerastih pločica koji pritiskom, tačno na mestu pukotina na mrežnjači, spolja podboče rupturu i trajno je zavare hlađenjem.

Aplikacija anti - VEGF terapije

Biografija doktora: Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista, zadnji segment oka

Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović Oftalmolog specijalista Novi Sad

Sofija Davidović, rođena je 1975. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, sa ocenom 9,76, gde je odbranila i magistarsku tezu  i doktorsku disertaciju iz oblasti kliničke medicine sa nazivom doktorske teze „Uloga angiogenih faktora rasta u dijabetesnoj retinopatiji“.

Na Klinici za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu od juna 2002. godine radi na odeljenju za oftalmologiju i oftalmohirurgiju i kao subspecijalista na odseku za vitreoretinalne bolesti oka. Od decembra 2019. godine je načelnik Odseka za zadnji segment oka.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu od 2004/2005 do januara 2014.god.  radi kao asistent pripravnik, a zatim kao asistent na Katedri za oftalmologiju. Od januara 2014. godine je docent na Katedri za oftalmologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Specijalistički ispit iz oftalmologije na Univerzitetskoj očnoj klinici u Novom Sadu položila je 2007.godine. U periodu od 2002. do 2007. godine položila je sva tri nivoa Internacionalnog ispita iz oftalmologije ( THE BASIC SCIENCE ASSESMENT IN OPHTHALMOLOGY, OPTICS AND REFRACTION, Asesment in ophthalmology/CLINICAL PART).

Učestvovala je na projektima: Smanjenje vida i slabovidost u populaciji Vojvodine – Faze I i II od 2004. do 2010. i Dijabetesna retinopatija, prevencija, skrining i lečenje, na teritoriji Vojvodine pod pokroviteljstvom Pokrajinske Vlade Vojvodine 2013.god.

Član je u oftalmološkim udruženjima: Udruženje oftalmologa Srbije, European Society for cataract and refractive surgery Euretina.

Završila je brojne kurseve i usavršavanja iz oblasti oftalmologije kod nas i u svetu.

Područje interesovanja:

 • Dijagnostika (UZ, FA, OCT, OCT-A)
 • Konzervativni (laser fotokoagulacija retine ...) i hirurški tretman horioretinalnih bolesti i stanja oka (pars plana vitrektomija, tamponada gasom ili silikonskim uljem, konvencionalne metode operacije ablacije retine)
 • Trendovi u anti-VEGF terapiji
 • Hirurgija retine
 • Hirurgija katarakte
 • Hirurgija povreda oka
 • Stem ćelije i njihovo mesto u lečenju bolesti oka

Bibliografija:

 • Posebna interesovanja – naučno-istraživački radovi
 • Autor i koautor bibliografskih navoda, koji su prezentovani na brojnim studentskim, zatim doktorskim i oftalmološkim domaćim i inostranim kongresima
 • Mentor u više studentskih naučno-istraživačkih radova
 • Mentor za izradu i član komisije za odbranu diplomskih radova većeg broja studenata na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu.

Zakazivanje pregleda

Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović

Oftalmolog specijalista, zadnji segment okaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalna bolnica za dijagnostiku i mikrohirurgiju oka Vidar – Orasis Swiss

Bulevar oslobođenja 76a
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Doc. dr sci. med. dr Sofija Davidović, oftalmolog radi u Očnom centru Vidar – Orasis Swiss, u kojem obavlja hirurgiju ablacije retine – pneumatska retinopeksija i virektomija, laserski treman fotokoagulacija retine, Pars plana vitrektomija, tamponada gasom ili silikonskim uljem, konvencionalne metode operacije ablacije retine i aplikacija anti-VEGF terapije.

Zakažite pregled

Preporuka strane: ,