Dr Srđan Živanović Ortoped – Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert

Dr Srđan Živanović Ortoped – Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert

Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert
Svetog Save 32/8
Beograd
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL
Dr Srđan Živanović Ortoped
Dr Srdjan Živanović, Ortoped

Medicinske usluge

Biografija doktora

OrthoExpert Beograd

Zakažite pregled

Medicinske usluge

Specijalistički pregled, cena: 6.000,00 rsd

Ultrazvučni pregled, cena: 6.000,00 rsd

Blokada, cena:  5.000,00 rsd

Kontrolni specijalistički pregled, cena: 4.000,00 rsd

PAKET 1

Specijalistički pregled + Ultrazvučni pregled, cena: 10.000,00 rsd

PAKET 2

Specijalistički pregled + Ultrazvučni prelged + Blokada, cena: 13.000,00 rsd

PAKET 3

Kontrolni specijalistički + Ultrazvučni pregled + Blokada, cena: 11.000,00 rsd

PRP i ACP procedure

PRP terapija, cena: 22.500,00 rsd

Biografija doktora: Dr Srđan Živanović Ortoped

Dr Srdjan Živanović, Ortoped

Specijalista ortopedije i traumatologije, subspecijalista za hirurgiju ramena i lakta.

Specijalista od 2001.god. Hirurgijom ramena i lakta bavi se od 2008-e godine. U svom svakodnevnom dijagnostičkom i operativnom radu pokriva kompletnu patologiju ramena i lakta. Primenjuje, kako otvorene hiruške metode, tako i artroskopiju ramena i lakta.

Među mnogobrojnim artroskopskim procedurama primenjuje artroskopsko uklanjanje sluzne kesice ramena, sa subakromialnom dekompresijom. Takođe, vrši artroskopsko uklanjanje spoljnog zgloba ključne kosti. Rešava artroskopski i problem nestabilnosti ramena koji je najčešći kod mladih ljudi i sportista.

Kod propadanja zgloba ramena, primenjuje ugradnju kompletne i delimične proteze ramena. U slučajevima propadanja zgloba ramena zbog zastarelog raskida tetive rotatorne manžetne, primenjuje tehniku reverzne proteze ramena. Artroskopskom procedurom rešava akutne raskide tetiva rotatorne manžetne. U slučaju hroničnog raskida i iščašenja spoljnog zgloba ključne kosti primenjuje najčešće kombinaciju artroskopije i otvorene procedure.

Na laktu primenjuje artroskopske procedure uklanjanja stranih tela, popuštanja zgloba lakta kod ukočenosti istog, a otvorenom metodom stabilizaciju lakta.

Poslednjih osam godina zaposlen je u Regionalnoj bolnici u Viborgu u Danskoj na klinici za rame i lakat.

Aktivan je član danskog udruženja za rame i lakat i Udruženja za rame i lakat Srbije.

Poslednjih pet godina aktivno radi na stručnom usavršavanju lekara koji se bave patologijom ramena u Srbiji tako što omogućuje njihov dolazak i boravak u Regionalnoj bolnici u Viborgu.

Zakazivanje pregleda

Dr Srđan Živanović

OrtopedMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert

Svetog Save 32/8
Beograd

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert

Svetog Save 32/8
Beograd

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Dr Srđan Živanović, ortopedski hirurg i traumatolog, subspecijalista hirurgije ramena i lakta. Idejni je tvorac koncepta ordinacije Orthoexpert sa timom vrhunskih stručnjaka iz oblasti ortopedije i traumatologije. U svakodnevnom dijagnostičkom i operativnom radu pokriva kompletnu patologiju ramena i lakta.

Specijalistička ortopedska Ordinacija OrthoExpert
Svetog Save 32/8
Beograd
Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Preporuka strane: