Falopijeve tube – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Falopijeve tube, materične tube, jajovodi. Jaje (ovum) se kreće iz ovarijuma (jajnika) prema uterusu (materici) kroz Falopijeve tube (jajovode).

Preporuka strane: