Falopijeve tube

Jajovodi (Falopijeve tube) i zapaljenje jajovoda (Salpingitis)

Šta su jajovodi (Falopijeve tube)? Jajovodi su dve šuplje, cevaste strukture koje polaze od gornjeg kraja granica materice i pružaju se napolje, ka obema stranama karlice, u dužini od desetak santimetara. Svaka od ovih tuba…

Falopijeve tube – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Falopijeve tube, materične tube, jajovodi. Jaje (ovum) se kreće iz ovarijuma (jajnika) prema uterusu (materici) kroz Falopijeve tube (jajovode).