Jajovodi (Falopijeve tube) i zapaljenje jajovoda (Salpingitis)

Šta su jajovodi (Falopijeve tube)?

Jajovodi su dve šuplje, cevaste strukture koje polaze od gornjeg kraja granica materice i pružaju se napolje, ka obema stranama karlice, u dužini od desetak santimetara. Svaka od ovih tuba široka je otprilike kao olovka, a na svom najudaljenijem kraju je levkastog oblika. Tube su sastavljene od spoljnog sloja mišića i unutrašnje obložne membrane, koja je prekrivena izbočinama dlakastog oblika. Te izbočine mogu da se njišu slično trepljama ili metlici, čime,se, zajedno sa talasastim stezanjem mišića jajovoda potiskuje jajna ćelija dole, ka materici, a istovremeno se pomaže spermi da prodre kroz tubu i dospe do jajeta.

Kakva je funkcija jajovoda?

Da prenese jajnu ćeliju koja je izbačena iz jajnika do materične duplje. Da omogući spermi da prođe iz materične duplje do proširenog srednjeg dela jajovoda gde dolazi do oplođenja jajeta.

Šta je salpingitis?

Salpingitis je zapaljenje (bakterijska infekcija) jajovoda.

Koji su najčešći uzroci infekcije u jajovodima?

a. Gonoreja, koja je doprla preko vagine, vrata materice i materiće.
b. Tuberkuloza, koja je obično sekundarno oboljenje usled neke druge, primarne infekcije.
c. Infekcije stafilokokama, pneumokokama ili streptokokama.

Da li je salpingitis česta pojava?

Da, ali posle pronalaska antibiotika i otkrivanja lekova protiv tuberkuloze, zapaljenje jajovoda se mnogo ređe sreće no što je bio slučaj pre deset, dvadeset ili više godina.

Koje štetne posledice može da prouzrokuje infekcija jajovoda?

a. Sterilnost.
b. Vanmateričnu trudnoću (ektopičnu trudnoću).
c. Obrazovanje hroničnog apscesa koji zahvata kako jajnik, tako i jajovod.
d. Širenje infekcije u abdominalnu duplju, što može da prouzrokuje peritonitis (zapaljenje trbušne maramice).

Koji postupak često mora da se izvede da bi se izlečila hronična infekcija jajovoda?

Hirurški zahvat, sa vadenjem materice, jajovoda i jajnika.

Koji su simptomi akutnog salpingitisa?

Bol u donjem delu stomaka, temperatura, groznica, teškoće pri mokrenju, mučnina i povračanje, lučenje iz vagine, pojačano menstrualno krvarenje, vaginalno krvarenje između perioda, bol pri snošaju itd. Kod salpingitisa mogu da se jave neki od ovih simptoma ili svi oni zajedno.

Koji je najbolji način da se spreči salpingitis?

Naravno, najvažnije je izbegavati odnose sa zaraženim ljudima. Međutim, kad god dođe do lučenja iz vagine posle snošaja, treba se odmah podvrći lečenju pod kontrolom ginekologa. Na ovaj način može, u velikoj većini slučajeva, da se spreči širenje infekcije kroz matericu u jajovode.

Kada se salpingitis pojavio, kako se leči?

Akutni salpingitis se leči antibioticima. Pacijentkinja mora da leži u postelji pri čemu prima lekove za ublažavanje bola. Ako se formirao apsces i ako je uporan, možda će biti neophodna hirurška intervencija sa vađenjem jajovoda.

Da li se hirurški zahvat obično vrši u akutnoj fazi salpingitisa?

Ne. Ginekolog će sve pokušati da lekovima uspostavi kontrolu nad zapaljenjem. Hitan hirurški zahvat može da bude neophodan kada apsces u jajovodu preti probijanjem i izazivanjem peritonitisa.

Da li je ležanje u bolnici neophodno u svim slučajevima salpingitisa?

Ne. U ranim stadijumima oboljenja, lečenje može bezbedno da se obavi i kod kuće. Međutim, ako se ne dobiju odgovarajući rezultati, preporučuje se smeštanje u bolnicu.

Da li salpingitis ikada iščezava sam po sebi?

Ne. Svi slučajevi moraju intenzivno da se leče.

Kakvi su izgledi za izlečenje od salpingitisa?

Veoma mali broj žena umire od salpingitisa, ali hronična forma oboljenja može da se izleči samo vađenjem jajovoda. U akutnom stadijumu, salpingitis može da se izleči ako je lečenje brzo počelo i ako se energično nastavlja.

Da li antibiotici mogu da izleče hronični ili uporni apces u jajovodima?

Obično ne. Kada je jednom došlo do formiranja hroničnog apscesa, jedina zadovoljavajuća metoda lečenja je vađenje jajovoda.

Kakav se hirurški zahvat vrši kod salpingitisa?

Ako je oboljenje ograničeno na jedan jajovod, jednostavno vadi se taj jajovod. U razvijenim slučajevima, možda će morati da se izvade oba jajovoda, jajovodi i jajnici, ili oba jajovoda zajedno sa jajnicima i matericom.

Da li je vađenje zapaljenog jajovoda krupan operativni zahvat?

Da. On se vrši kroz prorez u donjem delu trbuha pod opštom ili spinalnom anestezijom.

Koliko se vremena posle operacije jajovoda mora ostati u bolnici?

Približno osam do deset dana.

Koliko se vremena posle operacije na jajovodima može ustajati iz postelje?

Sutradan posle operacije.

Koliko vremena treba za isceljenje rane?

Približno deset do dvanaest dana.

Da li se posle operacije salpingitis ikada ponovo pojavljuje?

Kada je izvršen radikalni hirurški zahvat sa uklanjanjem jajovoda, do ponavljanja oboljenja neće doći. U slučajevima kada je samo jedan jajovod izvađen, ili kada nije izvršena radikalna operacija, moguće je da se zapaljenje povrati i zahvati susedni jajnik ili drugi jajovod i jajnik.

Da li kod salpingitisa postoji tendencija da se ponovo pojavi posle konzervativnog medikamentoznog tretmana?

Da.

Koliko često je salpingitis ograničen na jedan jajovod?

To se retko dogada. U večini slučajeva, zapaljenje obuhvata oba jajovoda. Međutim, uklanjanje oba jajovoda nije uvek neophodno jer je ponekad moguće da se jedan jajovod spase.

Da li uklanjanje jajovoda utiče na polne odnose?

Ne.

Da li uklanjanje jajovoda prouzrokuje prelazno doba (menopauzu)?

Ne. Menopauza nastupa samo kada su zajedno sa jajovodima izvađeni i jajnici.

Da li se rak ikada pojavljuje u jajovodima?

Da, ali je izvanredno redak slučaj.

Kako se leči rak jajovoda?

Leči se isto kao bilo koji drugi karlični kancer — potpunim uklanjanjem materice, jajovoda i jajnika.

Da li posle uklanjanja raka jajovoda dolazi do ozdravljenja?

Da, pod uslovom da je kancer očišćen pre nego što se proširio na druge organe.

Preporuka strane: